پارلمان اروپا خواستار آزادی فوری ٧ عضو مجاهدین خلق در عراق شد


رادیوفرانسه:
پارلمان اروپا، امروز پنجشنبه، خواستار«آزادی فوری و بدون قیدو شرط» ٧ عضو بازداشت شده سازمان مجاهدین خلق در عراق شد. در قطعنامه ای که از سوی پارلمان اروپا تصویب شد، گفته شده است این ٧ ایرانی مخالف رژیم ایران که روز اول سپتامبر در جریان حمله نیروهای عراقی به اردوگاه اشرف ربوده شده اند، با خطر استرداد به به ایران روبرو هستند. قطعنامه می افزاید پارلمان اروپا حمله نیروهای عراقی به اردوگاه اشرف را شدیداً محکوم می‌کند. بر مبنای آمار منتشر شده از سوی سازمان ملل متحد، در این حمله ۵٢ تن از ساکنان این اردوگاه کشته شدند. ٧ عضو بازداشت شده سازمان مجاهدین خلق توسط عراق را ۶ زن و یک مرد تشکیل میدهند. سازمان مجاهدین خلق یک گروه ویژه مربوط به نیروهای عراقی، وابسته به نوری المالکی- نخست وزیر عراق، را مسئول حمله به اردوگاه اشرف میداند. دولت عراق کمیسونی را مأمور تحقیق در مورد این حمله کرده، اما تأکید می‌کند که نیروهای این کشور وقتی در صدد پاسخگویی برآمدند که مورد حمله قرار گرفتند.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.