کانادا خواستار افزایش تحریم‌های ایران شد


به گزارش مهر به نقل از سایت “استار” کانادا، “جان باید” وزیر خارجه کانادا در همراهی با سیاست های ضد ایرانی رژیم صهیونیستی خواستار اعمال تحریم های شدید تر علیه جمهوری اسلامی ایران شد. وزیر خارجه کانادا که در سازمان ملل متحد سخن می گفت در ادبیاتی تهاجمی ومشابه با ادبیات مقامات رژیم صهیونیستی با اشاره به سیاست اعتدال رئیس جمهور جدید ایران که مورد استقبال جامعه جهانی قرار گرفته است، درباره نیت ایران برای حل و فصل مسئله هسته ای با آمریکا تشکیک کرد.

وی در ادامه با تکرار اتهامات رهبران رژیم صهیونیستی مبنی بر نظامی بودن برنامه هسته ای ایران گفت: با لبخند و کلمات جهان نمی توان تهدیدات را رفع کرد. ویر خارجه کانادا بار دیگر اتهامات بی اساسی خود را در خصوص موضوع حقوق بشرعلیه جمهوری اسلامی ایران تکرار کرد

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.