معدن کاران، کارگران سخت‌ترین کار جهان، از مزایای «مشاغل سخت و زیان آور» بی‌بهره‌اند

مسئول انجمن صنفی کارگران معادن البرز مرکزی اعلام کرد: ضریب سختی کار در حقوق ۱۲۰۰ کارگر شاغل در معادن البرز مرکزی اعمال نمی‌شود. …. (دنباله…)

اشتغال ۳ میلیون کارگر خارجی در ایران

وزارت کار: افاغنه بروند به دردسر می افتیم! …. (دنباله…)

صدور حکم ۵ سال زندان و تبعید برای یک فعال مدنی آذربایجان

(دنباله…)

علی یزدانی: چرایی و چیستی طرح استاد – شاگردی

هجوم به طبقه‌ی کارگر ایران با هدف خود‌نمایی به تئوری‌پردازان نئولیبرالیسم، مبنی بر اجرای بی‌کم و کاست دستور العمل‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول و نمایش رتبه‌ی قبولی برای پذیرش در سازمان تجارت جهانی انجام می‌شود. وظیفه‌ی این ماموران، وقیحانه‌تر از دزدیدن عصا از کور است. …. (دنباله…)