نه رئیس جمهوری و نه وزیرش نمی توانند رفع فیلترینگ کنند

دستیار دبیر کمیته فیلترینگ در واکنش به وعده های رئیس جمهوری گفته است نهادهائی هستند که بر اجرای فیلترینگ نظارت دارند و “نه تنها وزیر ارتباطات بلکه شخص رئیس جمهوری نیز بر اساس قانون، راسا اختیار اخذ تصمیم در ارتباط با مصادیق فیلترینگ را ندارند. ….
رادیوفرانسه:
رفع فیلترینگ و دسترسی آزاد به فضای مجازی و شبکه های اجتماعی از جمله موضوعاتی است که واکنشهای زیادی را بر انگیخته است، از یک سو کاربرانی که خواهان دسترسی آزادانه به فضای مجازی هستند و از سوی دیگر مقامات مسئول جمهوری اسلامی که تلاش دارند در این راستا محدودیت ایجاد نمایند.

اما حسن روحانی در جریان مبارزات ریاست جمهوری وعده داد تا در جهت رفع فیلترینگ برای کاربران اینترنتی در ایران تلاش نماید. اکنون وعده های حسن روحانی برای تلاش در جهت رفع فیلترینگ برای کاربران اینترنتی واکنش مقامات مسئول در کمیته فیلترینگ جمهوری اسلامی را در پی داشته است.

دستیار دبیر کمیته فیلترینگ در واکنش به وعده های رئیس جمهوری گفته است نهادهائی هستند که بر اجرای فیلترینگ نظارت دارند و “نه تنها وزیر ارتباطات بلکه شخص رئیس جمهوری نیز بر اساس قانون، راسا اختیار اخذ تصمیم در ارتباط با مصادیق فیلترینگ را ندارند.
اعمال فیلترینگ در جمهوری اسلامی از وظایف کارگروهی است که وظیفه دارد تا “مصادیق محتوای مجرمانه” را تعیین نماید.

ریاست این کارگروه را دادستان کل کشور برعهده دارد، دبیر این کارگروه یک قاضی و متخصص دادگستری است.
در این کمیته وزیر یا نمایندگان وزارتخانه های اطلاعات، ارشاد، ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات، آموزش و پرورش، علوم و تحقیقات و فن آوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، دادگستری، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان صدا و سیما و فرمانده نیروی انتظامی، یک نماینده از مجلس، یک کارشناس فن‌آوری اطلاعات حضور دارند که در مجموع نیمی از اعضای این کمیته را تشکیل می دهند.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.