یاد جانباختگان فاجعه ملی را گرامی می داریم

در بیست و پنجمین سالگرد کشتار تابستان ۶۷، یاد جانباختگان فاجعه ملی را گرامی می داریم” ….

از سایت مادران پارک لاله ایران:

در بیست و پنجمین سالگرد کشتار تابستان ۶۷، یاد جانباختگان فاجعه ملی را گرامی می داریم”

“همبستگی برای حقوق بشر در ایران” با انتشار بیانیه ای بمناسبت بیست و پنجمین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی ایران در سال ۶۷ نوشت: در پی مبارزه و تلاش پیوسته خانواده ها، بازماندگان کشتار، نهادهای حقوق بشری و با پشتیبانی ایرانیان و غیر ایرانیانِ آزاده، برای اولین بار کشتار زندانیان سیاسی ایران در سال ۶۷، توسط مجلس ملی کانادا به عنوان «جنایت علیه بشریت» به رسمیت شناخته شد.

در این بیانیه آمده است: ۲۵ سال پیش در چنین روزهایی ماشین کشتار حکومت جهل و خرافات به دستور مستقیم آیت الله خمینی جان بیش از ۴۵۰۰ نفر از زندانیان سیاسی را گرفت. تنها جُرم این آزادگانِ در بند پایداری بر باوری متفاوت از دستگاه حکومت مداران بود و با اینکه دوره محکومیتِ بیشترشان پایان یافته و یا نزدیک به پایان بود، به جوخه های اعدام سپرده شدند. کشتاری که بدون شک با تمام معیارهای انسانی متضاد بود و به درستی در محافل بین المللی به عنوان جنایت علیه بشریت نام گرفته و توسط برخی از آنها به رسمیت شناخته شده است.

این بیانیه می افزاید: دژخیمان جمهوری اسلامی پیکرهای بی جان این کوشندگان راه آزادی را شبانه در گورهای دسته جمعی و بدون نام و نشان به خاک سپردند و خانواده های این جانباختگان را برای همیشه از حق سوگواری بر مزار عزیزانشان محروم کردند. این آزادگانِ که در ده ها گورستان همچون گلزار خاوران، در سراسر ایران برای همیشه خفته اند بزرگترین سند ۳۴ سال سرکوب و کشتار خونباری هستند که با روی کار آمدن جمهوری اسلامی در کشور ما به وقوع پیوسته است. جانباختگان راه آزادی ایران به رغم گورهای بی نام و نشان، برای همیشه در یاد و حافظه تاریخی مردم ایران خواهند ماند، و گلزارهایی همچون خاوران میعادگاه آزادگانِ نسل های آینده خواهد بود.

در ادامه این بیانیه آمده است: در بیست و پنج سال گذشته، هیچ یک از دولت هایی که در ایران بر سر کار آمده اند کلامی در مورد این جنایت تاریخی به زبان نیاوره اند. کشتار و «پاکسازی» جامعه از دگراندیشان پس از این فاجعه ملی، نه تنها پایان نیافت بلکه در طول ولایت مطلقه خامنه ای به صورت ترورهای خارج و داخل کشور و کشتارهای سیاسی زنجیره ای با عاملانی چون سعید امامی و قاضی مرتضوی ادامه یافت. در حقیقت، سکوتِ مرگبار مسئولین جمهوری اسلامی تشویقی برای ادامه این جنایات بود.

این بیانیه می افزاید: انتخاب جنایتکاری هم چون مصطفی پورمحمدی به عنوان وزیر دادگستری از طرف رییس جمهور جدید، چشم انداز بسیار تیره ای از رعایت حقوق بشر و آزادی به وسیله دولت یازدهم را به نمایش می گذارد. مصطفی پورمحمدی، یکی از اعضای هیئتِ سه نفره «قاضیان مرگ» در کشتار سال ۶۷ و قتل های سیاسی زنجیره ای، دستش به خون هزاران نفر از فرزندان ایران آغشته است. جای افرادی هم چون او در مقام وزارت نبوده و باید به عنوان متهم در پشت میز محاکمه بنشیند . انتخاب مصطفی پورمحمدی و دیگر کسانی که در سرکوب آزادیخواهان ایران شرکت داشته اند به عنوان وزیر، از طرف مردم ایران و نهادهای حقوق بشری محکوم است.

در این بیانیه آمده الست: مردم خواهان بازگشایی فضای سیاسی، آزادی بیان و اندیشه هستند. تا زمانی که چنین نباشد، کشتار و زندانی کردن دگراندیشان و معترضان ادامه خواهد داشت. مردم ایران و خانواده های جانباختگان، دادخواهِ بیدادی هستند که در ۳۴ سال حاکمیت حمهوری اسلامی بر عزیزانشان رفته است و تا زمان رسیدگی به این جنایات و محاکمه عاملان و آمران، به ویژه در فاجعه ملی کشتار ۶۷، نه فراموش می کنند و نه می بخشند.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.