دستگیری یک نفر به اتهام جاسوسی برای اسرائیل در کرمان


به گزارش خبرگزاری مهر دادخدا سالاری، رئیس دادگاه انقلاب کرمان گفته است که فردی به ظن جاسوسی برای اسرائیل در کرمان دستگیر شده و به اتهام جاسوسی در حال محاکمه است.
آقای سالاری گفته است که این متهم پیش از این به کسب و کار تجارت در کشورهای جنوب شرق آسیا و در آخرین سفر خود به عنوان یک سفر تفریحی به کشور تایلند ، “یک سری اطلاعات کشور را از طریق تماس با افسر اطلاعاتی سفارت اسرائیل در کشور تایلند به او تحویل داده است”.

آقای سالاری: “این فرد در مرتبه دوم قصد داشته با جمع آوری یکسری اطلاعات اقتصادی، جغرافیایی و حتی یکسری اطلاعات از حوزه معادن استان، این اطلاعات را برای رابط خود ارسال کند که در این امر ناموفق بوده و دستگیر گردیده است.”
او با کسانی که قصد سفر به خارج از ایران را دارند هشدار که مراقب باشند چون “شاید در تور ماموران اطلاعاتی و جاسوسان دشمن قرار بگیرند و ناخواسته به دشمن کمک کنند.”

به گفته آقای سالاری، فرد دستگیر شده در ابتدای کار بوده و هنوز نتوانسته بود برای مرحله دوم اطلاعات را ارسال کند. اما گفت: “آنچه واضح و مبرهن است این جاسوس آگاهانه و داوطلبانه دست به این اقدام زده است و به زودی محاکمه و به سزای عمل خود خواهد رسید.”
طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران، اشد مجازات محکومان به جاسوسی اعدام است. در سال های گذشته چندین نفر به جرم جاسوسی در ایران، اعدام شده اند.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.