بی‌اطلاعی کارگران از قرادادهایی که به اسم آنها تنظیم می شود

نایب رئیس مجمع نمایندگان کارگر استان اصفهان گفت: برخی کارفرمایان در استان اصفهان قراردادهای غیر قانونی را در یک نسخه تنظیم می‌کنند که کارگر هیچ اطلاعی از محتوای آن ندارد. ….
مهر:
مجتبی مولیانی در گفتگو با مهر با اشاره به فراگیری قراردادهای سفید امضا که بین کارگران و کارفرمایان در واحدهای تولیدی استان منعقد می‌شود، اظهار داشت: متاسفانه این مشکل را سال‌ها است تذکر می دهیم اما تا کنون این معضل جامعه کارگری برطرف نشده است. وی در ادامه با بیان اینکه یکی از مشکلاتی که بین کارگر و کارفرما در زمان عقد قرارداد وجود دارد امضای قراردادهای یک ماهه یا دو ماهه است، تصریح کرد: برای رفع این مشکل چندین جلسه نشست با مسئولان اداره کار استان برگزار شد اما این معضل همچنان در اصفهان لاینحل مانده است.

نایب رئیس مجمع نمایندگان کارگر استان اصفهان بیان داشت: براساس قانون کار یک قرارداد شامل چهار نسخه است که یک نسخه از آن در اختیار کارگر، یک نسخه در اختیار کارفرما و یک نسخه نیز در اختیار اداره کار شهرستان مربوطه و یک نسخه دیگر نیز به تشکل کارگری تحویل داده می‌شود. وی با اشاره به اینکه در بسیاری از واحدهای صنعتی فقط تک نسخه از قرارداد که از کارگر تنها یک امضا گرفته شده است به عنوان قرارداد وجود دارد، گفت: این نوع قرادادها به سهولت قابل دست کاری و دخل و تصرف کارفرما در آن برای تغییر مفاد به نفع مافع خود و بدون اطلاع کارگر است.

بازرسی های اندک دلیل اصلی فراگیری قراردادهای سفید امضا
مولیانی بیان داشت: نوع دیگری از قراردادهایی که کارفرمایان برخی واحدهای تولیدی منعقد می‌کنند در دو نسخه‌ برای کارفرما و اداره کار تنظیم می‌شود که در واقع بدون اطلاع کارگران از آنچه که در قرارداد مربوط به آنها منعقد شده است، این نوع قراردادها هم‌اکنون در بسیاری از واحدهای تولیدی رواج دارد.
وی ادامه داد: در همین شرایط تنها زمانی به کارگر قرارداد اختصاص پیدا می‌کند که کارگر در آستانه اخراج قرار می‌گیرد و در این موقعیت نیز کارفرما فقط حاضر به انعقاد یک قرارداد سوری و یک ماهه می‌شود که به لحاظ قانونی کارگر با این نوع قرارداد نمی‌تواند هیچ ادعای قانونی داشته باشد. نایب رئیس مجمع نمایندگان کارگر استان اصفهان ادامه داد: تا زمانیکه تعداد بازرسی‌های اداره کار و تعداد بازرسان اندک باشد و در نتیجه نظارت بر واحدهای تولیدی و قراردادهای تنظیم شده از سوی کارفرمایان به ندرت باشد، این معضل در استان ادامه خواهد داشت.

بحران اقتصادی کارگران را به سکوت در قبال تضییع حقشان شده
وی با تاکید بر اینکه آمار دقیقی از قراردادهای سفید امضا در استان نداریم، گفت: در شهرستان‌های دور افتاده استان این مشکل حادتر و پررنگتر احساساس می‌شود. مولیانی در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهرکه چرا کارگران در چنین شرایطی طرح شکایت علیه کارفرما نمی‌کنند و به این قراردادها تن می‌دهند، افزود: کارگر به دلیل شرایط اقتصادی و وضعیت نامناسب اشتغال مجبور به پذیرش این نوع کار کردن و هر نوع قراردادی است.
وی ادامه داد: در شرایط بحران اقتصادی کارگر مجبور به سکوت در قبال چنین وضعیتی است.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.