نامه دوازده تن از زندانیان سیاسى زندان رجایى شهر در رابطه با مرگ افشین اسانلو و وضعیت زندان رجایى شهر

صحبت از  از مرگ یک انسان نیست, اینجا انسانیت و کرامت انسان را سلاخى میکنند .  مرگ افشین اسانلو  همه ما را در بغض و ماتم فرو برد, مرگ این فعال کارگرى که تنها گناهش پیگیری مطالبات و حقوق صنفى تصریح شده  در قانون اساسى, قانون جهانى کار و منشور ملل متحد بود بار دیگر این واقعیت تلخ را بر همگان اشکار کرد که رژیم حاکم بر ایران هیچ احترامى براى میثاقهاى داخلى و بین المللى مرتبط با مسائل  حقوق بشرى قائل نبوده و نیست  و همچنان  با گستاگى و دهن کجى نسبت به افکار عمومى بر رویه های   غیر قانونى و غیر انسانى خود اصرار میورزد.

 رژیم  جمهورى اسلامى دائما درر سانه هاى خود از زندان گوانتانامو و نقض حقوق بشر در آن سخن میراند در حالى که زندانهاى این رژیم, بخصوص در شهرستانها  وضعیتى به مراتب بدتر از گوانتانامو دارد. تمامیت خواهان حاکم بر ایران ظلمى  مضاعف را بر زندانیان  سیاسی – عقیدتى تحمیل میکنند.  زندانیان سیاسى علاوه بر تحمل احکام ظالمانه دادگاهاى غیر قانونى از ابتداى ترین حقوق انسانى و شهروندى خود محروم میباشند که این امر فشارهاى  روحى و روانى  فزاینده اى به آنان  وارد مینمایند و موجب بروز بیماریهاى متعدد جسمى و  رو حى و در مواردى  مانند نمونه اخیر منجر به مرگ میگردد.

 تراکم بالاى جمعیت زندانیان و کمبود فضاى اسکان, ایجاد محدودیت زمانى براى هواخورى ( سه ساعت در روز ) , عدم دسترسى به تلفن و تماس با خانواده, اعمال  محدودیت و سختگیرى در خصوع اعتاى ملاقات حضورى با خانواده و دوستان و خویشاوندان, محروم کردن زندانیان از حق مرخصى , اعمال سلیقه اى قانون آزادى مشروط, عدم دسترسى زندانیان به امکانات بهداشت و درمان, غیر استاندارد بودن جیره غذایى, انسداد پنجره سلولها با ورقه هاى آهنى  و تهویه نامناسب هوا, محروم کردن زندانیان از امکانات ورزشى , فرهنگى و کارگاهى و ممانعت از حق ادامه تحصیل , جملگی از موارد نقض حقوق زندانیان در زندان گوهردشت کرج ( رجایى شهر) میباشد که اگر نیمى از آنهم  اجرا میگردید ما شاهد از دست دادن  محسن دکمه چى , مهدى زالیه,  منصور رادپور , علیرضا کرمى خیر آبادى  و افشین اسانلو نمیبودیم.

 چشم امید ما زندانیان  به وجدانهاى بیدار و  مردم آزاده ایران و جهان است چرا که  ما از دولتهایى که به تجارت نفت و خون مشغول هستند و منافع حقیر خود را بر مسائل انسانى و اخلاقى ترجیح میدهند انتظارى نداشته و نداریم.

 ما امضا کنندگان این نامه, استبداد حاکم در ایران را مسئول مرگ افشین اسانلو میدانیم و از نهادها و  مجامع  جهانى حقوق بشر  خصوصا شوراى حقوق بشر  سازمان ملل و کمیسیون حقوق بشر اتحادیه  اروپا تقاضا داریم اقدامات فورى , درخور و موثرى در این رابطه اعمال نمایند:

امضا کنندگان:

احمد تمویى
افشین با ایمانى
جعفر ( شاهین) اقدامى
حمید رضا برهانى
رسول بداغى
رمضان سعیدى
زانیار مرادى
صالح کهنده
سعید ماسورى
فرزاد مدد زاده
لقمان مرادى
محمد امیر خضرى

زندان گوهردشت کرج ( رجایى شهر)
ششم تیر ماه ١٣۹٢

——————————————
این نامه توسط کمیته مبارزه براى آزادى زندانیان سیاسى  در ایران از فایل صوتى پیاده و تکثیر شده است.

http://zendanisiasi.wordpress.com/
https://www.facebook.com/zendani.siasi

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.