رئیس زندان قزل حصار زندانیان را تهدید کرده است که در صورت ادامه اعتصاب غذا حکم اعدام ۱۰۰ نفر از آنها را به اجرا خواهد گذاشت

بنابر اخبار از روز سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ماه بیش از ۲۰۰۰ زندانی از سالنهای ۲،۱و ۳ واحد ۲ زندان قزل حصار دست به اعتصاب غذا زده اند . این زندانیان که تحت جرائم مختلف دستگیر شده اند درخواست کرده اند یکى از مزدوران مسول زندان به اسم مرادى که در مراسم چهارشنبه سورى سال ١٣۸۹ چندین نفر را با شلیک گلوله کشت بر کنار کنند. این زندانیان همچنین خواهان بهبود وضعیت بهداشتى و زیستى زندان و رسیدگى به جرائمشان و تخفیف حکمهایشان شده اند. در مقابل حرکت اعتراضى زندانیان , مسولین زندان ٣٠ نفر از افراد سرشناس را که جزو اعتصاب کنندگان میباشند به سلولهاى انفرادى برده اند. تعداد ى از این زندانیان به اعدام محکوم شده و حکمشان هر لحظه ممکن است اجرا شود. اخیرا رئیس زندان تهدید به اعدام حدود ١٠٠ نفر از این اعتصاب کنندگان کرده است.

واقعه اعتصاب غذاى بیش از ٢٠٠٠ نفر از زندانیان در نوع خودش بی سابقه است و به طور عموم نشاندهنده روحیه اعتراضى در زندانها میباشد . از آنجایى که در اثر کارزارهاى بین المللى در حمایت از زندانیان سیاسی رژیم کمتر جرات اعدام زندانیان سیاسی را دارد در دوره اخیر شاهد این بوده ایم که رژیم براى جهت ایجاد جو رعب وحشت دست به اعدام گروهى زندانیان محکوم به جرائم مواد مخدر زده است. در دو هفته اخیر نیز اخبار حاکى از این میباشد که رژیم قصد دارد حکم اعدام تعدادى دیگرى از این زندانیان را به اجرا بگذارد. همانطور که اعدام زندانیان دستگیر شده تحت نام جرایم مواد مخدر در امتداد سیاست سرکوب رژیم است , اعتصاب غذا ى بیش از ٢٠٠٠ نفر از زندانیان زندان قزل حصار نیز در ادامه اعتراض مردم به رژیم و قوانین ضد انسانیش میباشد.

روزى نیست که ما شاهد اخبار اعتراض در زندان در اشکال مختلف از جمله ارسال نامه به سازمانهای جهانى نباشیم. بنابر یک خبر دیگر از روز ٢۸ اردیبهشت زندانیان سیاسى شاهرخ زمانی و خالد حردانی٬ در زندان رجایى شهر دست به اعتصاب غذا زده اند. چندی پیش در تاریخ ٢٨ فروردین امسال ماموران گارد ضد شورش، به زندانیان سیاسی در سالن ١٢ بند ۴ زندان رجائی شهر جهت گرفتن تلفنهاى موبایل و فشار به زندانیان یورش برده و زندانیان را مورد فحاشی و توهین قرار دادند . زندانیان سیاسی در مقابل یورش مزدوران نه تنها سکوت نکرده بلکه دست به اعتراض زدند و شعار دادند: مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر. سپس زندانیان سپس در مجمع عمومی خود تصمیم گرفتند در اعتراض به رفتار وحشیانه ماموران زندان به مدت سه روز از تحویل غذای زندان خودداری کنند.

نکته مهم و قابل توجه اینست که علیرغم شکنجه, اعدام و نگهدارى زندانیان در غیر انسانیترین شرایط, تهدید و فشار رژیم ,اعتراض در زندانها همچنان ادامه دارد و رژیم نتوانسه است این اعتراضات را متوقف کند و یا از انعکاس این اخبار به خارج از زندان جلوگیرى کند. رژیم با مردمى طرف است که حتى در داخل زندان دست از اعتراض بر نمیدارند .

اقدامات زبونانه رژیم در آستانه مضحکه انتخاباتیش از جمله اعلام بستن زودرس دانشگاهها , احضار زندانیان سیاسی که در مرخصى به سر میبرند, احضار و تهدید زندانیان سابق , تهدید به اجراى احکام اعدام تنها نشاندهنده ضعف و ترس و وحشت رژیم است.

با تمام قوا باید اخبار و صدای اعتراضات زندان را هر چه وسیعتر منعکس کرد و مردم جهان را علیه این رژیم جنایتکار بسیج کنیم.

بیایید از هر طریق ممکن , با تجمع در مقابل زندانها و در مقابل سفارتخانه هاى رژیم جنایتکار اسلامى از زندانیان سیاسى و مبارزاتشان حمایت کنید. یکصدا روز جهانى در حمایت از زندانیان سیاسی- سى خرداد ١٣۹٢ برابر با بیستم ژوئن ٢٠١٣ را هر چه باشکوهتر برگزار کنیم.

شیوا محبوبى
سخنگوى کمیته مبارزه براى آزادى زندانیان سیاسی
اول خرداد ١٣۹٢ برابر با ٢٣ مى

http://zendanisiasi.wordpress.com

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.