فراخوان سندیکاهای فرانسوی: تظاهرات در حمایت از فعالین کارگری ‌زندانی در ایران

سندیکاهای فرانسه، تشکلات کارگری شرکت کننده در اجلاس سال ۲۰۱۳ سازمان بین المللی کار را فرا خوانده که در روز ۱۳ ژوئن در برابر دفتر این سازمان در ژنو به حمایت از کارگران ایرانی تظاهرات کنند ….

متن بیانیه ی سندیکاهای فرانسه که توسط “همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران – فرانسه” و “اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران – پاریس” ترجمه شده، به شرح زیر است:

تظاهرات ایستاده در روز ۱٣ ژوئن ۲۰۱٣ در برابر دفتر سازمان جهانی‌
میدان ملل- ژنو
در دفاع از حقوق کارگران
و آزادی‌های سندیکایی در ایران

در ایران کارگران از ابتدایی ترین حقوق محرومند:
- حق اعتصاب؛
- حق تظاهرات؛
- حق ایجاد تشکلات سندیکایی

هزاران کارگر به اتهام عدم رعایت موارد ممنوعه توسط رژیم دستیگیر شده، بسیاری به زندان افکنده شده و در مواردی به مرگ محکوم شده اند.
ما سندیکاهای فرانسوی : ث.ژ.ت (CGT)، ث.اف.د.ت (CFDT)، اف.اس.او (FSU)، اونسا (UNSA) و سولیدر               (Solidaires) کلیه تشکلات کارگری شرکت کننده در اجلاس سال ۲۰۱٣ سازمان بین المللی کار در ژنو را فرا می خوانیم که برای:
- آزادی کارگران زندانی
- ایجاد سندیکاهای مستقل
- حضور نمایندگان واقعی ونه سندیکالیست های قلابی و عوامل و همدست های رژیم

به تظاهرات ایستاده در میدان ملل بپیوندند
میدان ملل
از ساعت ۱۲ الی ۱۴
۱٣ ژوئن ۲۰۱٣– ژنو

برای نمایندگان سندیکاهای شرکت کننده در اجلاس، این گردهمآیی فرصتی است که همبستگی خود رابا کارگران و سندیکالیست در ایران اعلام دارند.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.