اطلاعیه “کانون نویسندگان ایران در تبعید” در رابطه با در گذشت منوچهر ثابتیان

با اندوه بسیار با خبر شدیم که منوچهر ثابتیان یار دیرین کانون نویسندگان ایران (در تبعید) درگذشت.

منوچهر ثابتیان، یکی از چهره های مبارز دانشجوئی در سال های ۶۰ میلادی و از دبیران کنفدراسیون جهانی دانشجویان ایران بود که در برابر استبداد رژیم شاه می جنگید و همواره در کنار مبارزینی گامی برمی داشت که روزگار نو و زندگی آسوده و فارغ از ستم برای مردم ایران می خواستند.
منوچهر ثابتیان، در دوران سلطه رژیم ددمنش جمهوری اسلامی نیز هم چنان انسانی آزادی خواه و عدالت خواه باقی ماند و به ویژه در برپائی کانون نویسندگان ایران (در تبعید) و مبارزه با سانسور و خفقان در این نظام ضدمردمی نیز کوشا بود.
وی در دوره هائی عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران (در تبیعد) و انجمن قلم ایران (در تبعید) بود و در رساندن صدای مردم محروم ایران به گوش مردم جهان از بلندگوی انجمن قلم تلاش بسیار کرد.
منوچهر ثابتیان، درعین حال از جراحان برجسته انگلیس و اسکاتلند بود.

کانون نویسندگان ایران (در تبعید)، درگذشت این یار دیرین خود را به خانواده و اعضای کانون و مدافعین راه آزادی اندیشه و بیان تسلیت می گوید و خود را در اندوه آنان شریک می داند.

کانون نویسندگان ایران در تبعید
۱۱ ماه مه ۲٠۱٣

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.