برگزاری مراسم اول ماه مه در ایران و دیگر کشورهای جهان

اول ماه مه، روز جهانی کارگر امسال نیز در کشورهای مختلف جهان برگزار شد. اگر در ایران کارگران مجبور به برگزاری این مراسم در فضای سرپوشیده بودند، در یونان این روز با اعتصاب همراه بود و در ترکیه به زدو خورد با پلیس انجامید. …. (دنباله…)

برگزاری مراسم روز کارگر در فضای سربسته

در پی سکوت وزارت کشور در مقابل درخواست مجوز راهپیمایی روز کارگر، ۴ هزار کارگر امسال مراسم بزرگداشت روز جهانی کارگر را در ورزشگاه سرپوشیده معتمدی تهران برگزار کردند. …. (دنباله…)

حمله یگان ویژه پلیس به یک تجمع کارگری، در هفته کارگر

یروی یگان ویژه پلیس به اعتصاب کارگران کارخانه ذوب مس خاتون آباد در حومه شهربابک در استان کرمان حمله کرده است. کارگران اعتصابی در اعتراض به عملی نشدن وعده های مسئولان مس درباره استخدام این نیروها از روز از روز چهارشنبه چهارم اردیبهشت تا روز گذشته با بستن دروازه ورودی این مجتمع دست به اعتراض زدند. …. (دنباله…)

قطع نامه کارگران شهر سنندج در گرامی داشت اول ماه مه (روز جهانی کارگر)

(دنباله…)

ویژه نامه “کانون مدافعان حقو ق کارگر” بمناسبت روز جهانی کارگر، ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۲

(دنباله…)

حمله یگان ویژه به کارگران اعتصابی کارخانه ذوب مس خاتون آباد

اعتراض کارگران کارخانه ذوب مس خاتون آباد که از روز چهارشنبه با بستن دروزاه ورودی این کارخانه آغاز شده بود دیشب با حضور عوامل یگان ویژه به تعطیلی کشید. …. (دنباله…)