بزرگترین واحد تولید پروفیل الومینیوم کشور تعطیل شد

با تعطیل این واحد صنعتی در شهر اراک بیشتر از ۴۵۰ نفر دیگر از کارگران به خیل انبوه بیکاران در کشور پیوستند ….

بزرگترین واحد تولید پروفایل آلومینیوم کشور تعطیل و کارگران آن به صفوف بیکاران پیوسته اند.
محسن محمدی صاحب کارخانه که خود را سلطان الومینیوم کشور مینامد، در سال ۷۷ تنها یک کفاشی ساده در بازار اراک داشته است. وی از سال ٨۴ توانست از طریق رانت بازی و برخورداری از رانت های کلان بیش از ۱۲ شرکت کوچک صوری (تابنده- فرگداز- اکرول- مدبر تجارت اریا- پردیس…) احداث کند. وی در سال ٨۶ در یک معامله صوری، شرکت بزرگ الومرول را از طریق اصل ۴۴ قانون اساسی با زمینی به مساحت ۲۲ هکتار، در بهترین نقطه شهر اراک و با تمام تجهیزات ه قیمت ۲۴ میلیارد تومان خریداری کرد. نامبرده بیش از نصف این مبلغ را به صورت وام دریافت کرد. محسن محمدی بعد از خرید این مجتمع عظیم جهت تحت پوشش قرار دادن فعالیتهای اقتصادی خود اقدام به ثبت شرکتهای جدید و صوری به نام اعضای خانواده و اقوام نمود و توانست از طریق رانتهای فراوان اقدام به گشایشهای ال سی جهت واردات شمش الومینیوم از شرکت دوبال و شرکتهای چینی و کره ای، عمانی و… جهت تولید بنماید. او به جای تولید این شمشها را به صورت ازاد در بازار می فروخت و سود کلانی به دست اورد.

محسن محمدی از طریق ارتباطاتی که با دولت برقرار کرد، توانست زمینی به مساحت ٣۰۰ هکتار را از دولت جهت ساخت شهرک الومینیومی بگیرد و از این طریق اقدام به دریافت وام کلان ۲۵۰میلیاردی از دولت نمود. نامبرده تاکنون بیش از ۲۰۰ میلیارد جهت تولید از بانک وام گرفته است که نه تنها این پولها به تولید تزریق نشده بلکه با ایحاد خرابیهای صوری در شرکت در طول سال شرکت را بطور مداوم تعطیل میکند و این وام ها را صرف ساختمان سازی های گسترده در اراک و سایر شهرها کرده است. اسن فرداکنون ۲ ساختمان ۲۴ واحده و ۲ ساختمان ۲۰ واحد ه در بهترین نقطه های شهر اراک دارد و منزل مسکونی اش به ارزش بیش از ۷میلیارد تومان میباشد.

وی با دریافت شمش و بیلت الومینیومی با نرخ دولتی از شرکتهای ایرالکو- المهدی- و هرمزال و یا با واردات انها با ارز مرجع و ال سی این شمش و بیلتها را در بازار ازاد میفروشد که با توجه به رانت های اطلاعاتی و تغییر قیمتهای زیاد در این چند ساله پول کلانی را از سرمایه های ملت چپاول کرده است بطوریکه در یکی از شرکتها تعداد کارگران از تعداد کارمندان کمتر است.

از اول سال شرکتهای پردیس و الومرول بطور کامل تعطیل شده است و بیش از ۴۵۰ نفر بیکار شده اند.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.