روز جهانى در حمایت از زندانیان سیاسى را هر چه باشکوهتر برگزار کنیم

کمیته مبارزه براى آزادى زندانیان سیاسی امسال روز جهانى در حمایت از زندانیان سیاسی را به کودکان زندانىان سیاسی اختصاص داده است. ….

koodkan

تقدیم به تمامى کودکان زندانیان سیاسى
روز جهانى در حمایت از زندانیان سیاسى را هر چه باشکوهتر برگزار کنیم

۲۰ ژوئن ۲۰۱۳ برابر با سی‌ امّ خرداد ۱۳۹۲

کمیته مبارزه براى آزادى زندانیان سیاسی امسال روز جهانى در حمایت از زندانیان سیاسی را به کودکان زندانىان سیاسی اختصاص داده است.
ما حمایت این روز را تقدیم میکنیم به کودکانى که به دلیل دستگیرى پدر و مادر و یا اعضاى خانواده شان تحت بیشترین فشارهای روحى و روانى بوده اند, کودکانى که با پدر و مادرهایشان در سلولهای زندان نگهدارى شده اند و شاهد شکنجه پدر و مادرشان بوده اند , کودکانى که درد و رنجشان کمترین انعکاس را پیدا کرده است.

کودکانى که باید شادترین لحظات را داشته باشند هر لحظه با ترس از دست دادن پدر, مادر, خواهر یا برادر زندگى میکنند. چشمان زیبایشان به جاى دیدن گلهاى بهارى و زیباییهاى زندگى , صحنه هاى جدایى در سالن هاى ملاقات زندان و چشمان اشکبار بزرگسالان را میبیند. به جاى در آغوش گرفتن پدر و مادر زندانیش تنها باید به لمس شیشه اى که مابین او و پدر و مادر ش در سالن ملاقات قرار دارد اکتفا کند. فشارى که روى این کودکان است, جنایت علیه بی دفاعترین انسانها ست, جنایت علیه بشریت است.

بیایید در سى خرداد ١٣۹٢ برابر با بیستم ژوئن ٢٠١٣ صداى کودکان زندانیان سیاسی باشیم. این کودکان شایسته بیشترین حمایتها هستند.

شیوا محبوبى – سخنگوى کمیته مبارزه براى آزادى زندانیان سیاسی در ایران
٣٠ مارس ٢٠١٣ برابر با نهم فروردین ماه ١٣۹٢

اطلاعیه ها:
http://tinyurl.com/ckcsq7e

http://www.facebook.com/zendani.siasi?ref=ts

————————–

Campaign to Free Political Prisoners in Iran (CFPPI)

Sarvar Kardar
Coordinator
+47 (0) 4133 3268

freepoliticalprisoners@gmail.com

Shiva Mahbobi
Spokesperson
+44(0) 7572356661
shiva.mahbobi@gmail.com

www.iranpoliticalprisoners.com

http://cfppienglish.wordpress.com

http://zendanisiasi.wordpress.com

http://20juneiran.wordpress.com

http://www.youtube.com/user/CFPPI2009

Facebook
Twitter

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.