نامه سرگشاده کارگران شرکت آهنگری تراکتورسازی تبریز

کارگران شرکت آهنگری تراکتورسازی تبریز بدنبال اعتراضات اخیر خود و بی توجهی مسئولان به مشکلات پیش آمده از سوی مدیریت این واحد، نامه  سرگشاده ای را انتشار دادند …. (دنباله…)