اگر تامین جانی داشته باشیم علیه سعید مرتضوی افشاگری خواهیم کرد

بر اساس گزارش های برخی از رسانه های متعلق به جناح اصولگرا در ایران، دادگاه رسیدگى به پرونده متهمان کهریزک به ریاست قاضى سیامک مدیر خراسانى آغاز شده است. خانواده‌هاى روح‌الامینی، امیرى فر و کامرانى به عنوان شاکیان پرونده کهریزک وارد دادگاه شده اند و سعید مرتضوی، حسن زارع دهنوى و حیدرى فر هم به عنوان متهمان پرونده کهریزک در جایگاه قرار گرفتند.

پس از اعلام ناگهانی برگزاری غیر علنی دادگاه پرونده کهریزک توسط فاضی افتخاری، قاضی پرونده، یکی از نزدیکان عبدالحسین روح الامینی پدر محسن روح الامینی، یکی کشته شدگان زندان کهریزک در میان خبرنگاران عنوان کرد اگر «امنیت جانی داشته باشیم، سخنان مهمی درباره سعید مرتضوی خواهیم گفت.
محمد رضا زائری از همراهان عبدالحسین روح الامینی در جمع خبرنگاران حاضر شد و با بیان نکاتی درباره این دادگاه اعلام کرد که اگر برای برخی افراد تامین جانی برقرار گردد سخنان مهمی را درباره سعید مرتضوی و متهمان این پرونده اعلام خواهند کرد.

وی در اعتراض به برگزاری غیر علنی این دادگاه گفت:«قانون اساسی میگوید دادگاه علنی است و قاضی افتخاری هم گفته بود که دادگاه علنی است اما متاسفانه در نهایت این گونه نشد این دادگاه بدون نتیجه باقی می ماند.»

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.