دیوید کامرون هم متعاقب فرانسوا هولاند، به هند رفت

متعاقب سفر رئیس جمهور فرانسه به هند که در آن موفق نشد هواپیماهای “رافال” را به این کشور بفروشد، نخست وزیر انگلستان، دیوید کامرون، هم به هند رفته است و میخواهد این کشور را در مسابقات اقتصادی مجذوب خود کند. ….

رادیوفرانسه:
هدف، مجذوب کردن هند در ساحۀ اقتصادی است. انگلیس‌ها که به مسابقۀ اقتصادی معتقد هستند، میخواهند در مورد پیشرفت معاملۀ اقتصادی حریف خود یعنی فرانسه، اطلاعات بیشتر بدست بیاورند. فرانسه، البته در فروش ۱۲۶ هواپیمای جنگی “رافال” به هند موفق نشد. انگلیس ها میخواهند از مسئولین هندوستان که مستعمرۀ سابق آنان است، در مورد مذاکرات با فرانسه برای خرید هواپیماهای رافال معلومات بیشتر بدست بیاورند و به آنان بجای رافال‌های فرانسوی، پیشنهاد کنند تا “اوروفایتر” بخرند. اوروفایتر، یک هواپیمای جنگی اروپایی است که قسمتی از  ساخت آن در انگلستان انجام میشود. در این سفر دیوید کامرون، تنها فروش هواپیما مطرح نیست. کامرون را نمایندگان بیشتر از ۱۰۰ شرکت تولیداتی انگلستان همرایی میکنند. ولی این ملاقات ها برای انگلستان آسان نخواهد بود، زیرا هندی ها رسماً اعلام کرده‌اند که قرارداد ۷۵۰ میلیون دلاری خرید ۱۲ هلی کوپتر انگلیسی – ایتالیایی را فسخ کنند و از دیوید کامرون گزارش مفصلی در مورد طرز برخورد و معاملات غیرمعمول این شرکت انگلیسی درخواست کنند.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.