همزمان با حضور احمدی نژاد در قاهرههنرمندان مصر در همبستگی با جعفر پناهی و ”مردم تحت ستم ایران” تجمع برگزار می کنند

جبهه نوآوری مصر که در آن شمار زیادی از هنرمندان این کشور عضویت دارند، اعلام کرد که برای اعلام همبستگی با جعفر پناهی کارگردان ایرانی و مردم ”تحت ستم ایران” هنگام حضور محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در مصر، تجمع اعتراضی برگزار خواهد کرد. جبهه نوآوری مصر با صدور بیانیه ای که نسخه ای از آن در اختیار ”العربیه.نت”قرار گرفت، سفر احمدی نژاد به مصر را محکوم کرد.

این بیانیه، به سخنان سعد الکتاتنی رئیس حزب آزادی و عدالت، بازوی سیاسی گروه اخوان المسلمین مصر که حزب حاکم در این کشور است اشاره کرده که انقلاب ایران را یک ”نمونه” توصیف کرده و تاکید کرده است: ”انقلاب ایران نمونه شکست انقلاب ها و چیره شدن یک گروه فاشیست بر آن است. بدون شک مردم ایران که با آن دوست هستیم و به شدت با او ابراز همدردی می کنیم، زیر ستم یک نظام دیکتاتور زندگی می کند که جنایت هایش از جنایت های نظام سابق ما فراتر رفته است.” این بیانیه افزوده است که جبهه نو آوری استقبال رئیس جمهور مصر از احمدی نژاد را که ”مخالفت با او با زندان و سرکوب پاسخ داده می شود” را نمی پدیریم.

بیانیه جبهه نوآوری مصر در ادامه بیانیه خود با جعفر پناهی کارگردان ایرانی به اتهام ”اقدام برای ساخت یک فیلم درباره انتخابات” به حبس محکوم شده، اشاره کرده و افزوده است که احمدی نژاد در مقابل تمام گروه های حقوق بشر و جنبش هایی که خواستار آزادی بیان هستند می ایستد. این بیانیه افزوده است که احمدی نژاد تمام مفاهیم آزادی را که گویا به ”مفاهیمی خارج از ایران” تبدیل شده است به هیچ انگاشته است. جبهه نوآوری مصر تاکید کرده است: ”ما با اعلام همبستگی با جعفر پناهی و دیگر هنرمندان و اندیشمندانی که در معرض سرکوب، حبس و ممنوعیت ابراز عقیده در ایران قرار می گیرند، استقبال رسمی از احمدی نژاد در مصر پس از انقلاب را که شعار دومش آزادی بود، در همبستگی با مردم ایران محکوم می کنیم.” این بیانیه افزوده است که جبهه نوآوری مصر در همبستگی با مردم ایران و جعفر پناهی، در ساعات های آینده تجمع اعتراضی برگزار خواهد کرد.

جبهه نوآوری مصر نام گروهی است که در آن شمار زیادی از هنرمندان مصری عضویت دارند.

احمدی نژاد برای حضور در نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی به مصر رفته و در فرودگاه قاهره مورد استقبال رسمی محمد مرسی قرار گرفت.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.