جنبش دادخواهی از چشم انداز رهایی بخش

سند مشترک جمعی از‏ زندانیان سیاسی جان بدر برده از کشتارهای رژیم جمهوری ‏اسلامی، خانواده های جانفشانان و جانباختگان، ‏فعالین سیاسی و مدافعین حقوق زندانیان سیاسی، روشنفکران و هنرمندان ….

لطفا جهت مطالعه سند به لینک زیر مراجعه کنید:
http://www.dialogt.net/fileadmin/user_upload/CheshmAndaz_Reahaiebakhsh_2012125.pdf

لطفا جهت مطالعه سند به لینک زیر مراجعه کنید:
http://www.dialogt.net/fileadmin/user_upload/CheshmAndaz_Reahaiebakhsh_2012125.pdf

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.