جلوگیری از انتشار آثار فروغ فرخزاد از زمان روی کار آمدنِ احمدی‌نژاد

امسال نیز درآستانۀ تولد فروغ، مأموران امنیتی مانع از ورود دوستداران فروغ به آرمگاه ظهیرالدوله شده‌اند

رادیو فرانسه:

پوران فرخزاد، شاعر، نویسنده و خواهر فروغ فرخزاد گفت از زمان روی کار آمدن محمود احمدی‌نژاد نه تنها انتشار آثار فروغ متوقف شده است بلکه دیگر از برگزاری آیین‌های گرامی داشت این شاعر در سال‌روز تولد و مرگش نیز خبری نیست. امسال نیز درآستانۀ تولد فروغ، مأموران امنیتی مانع از ورود دوستداران فروغ به آرمگاه ظهیرالدوله شده‌اند.

ارسال دیدگاه