خاخام اسرائیلی به دولت مردان خود: کشتن را از رژیم اسد بیاموزید

یعقوب یوسف فرزند عوفادیا یوسف پدر معنوی حزب “شاس” در جریان درگیری با فلسطینی ها خطاب به دولت مردان اسرائیلی گفته است که “شیوه کشتن را از رژیم سوریه بیاموزید”. ….

العربیه:
مقایسه شمار قربانیان در سوریه و فلسطین در یک هفته:
آمار قربانیان پس از حدود یک هفته درگیری میان اسرائیل وگروه های فلسطینی نشان می دهد که طی این مدت مردم سوریه پنج برابر فلسطینی ها تلفات دادند.  بر اساس گزارش العربیه بر اثر بمیاران جنگده های رژیم اسرائیل علیه مردم غزه در هشت روز گذشته ، ۱۶۰ فلسطینی جان خود را از دست دادند در حالیکه در سوریه و در مدت مشابه ۸۱۷ نفر توسط رژیم اسد کشته شده اند.  بی دلیل نیست که یک حاخام اسرائیلی در انتقاد از “عملکرد ضعیف” ارتش اسرائیل در برابر فلسطینی ها آنها را با رژیم سوریه مقایسه کرده است.

یعقوب یوسف فرزند عوفادیا یوسف پدر معنوی حزب “شاس” در جریان درگیری با فلسطینی ها خطاب به دولت مردان اسرائیلی گفته است که “شیوه کشتن را از رژیم سوریه بیاموزید”.
بر اساس آماری که العربیه منتشر کرد، پس از هشت روز درگیری میان مردم غزه و ارتش اسرائیل ۱۶۰ فلسطینی از جمله ۴۰ کودک ۱۲ زن و ۱۵ کهن سال کشته و در حدود ۱۲۰۰ نفر زخمی شده اند.  در مدت مشابه در سوریه ۸۱۷ نفر که در میان آنها دهها کودک ، زن و کهن سال بوده اند توسط رژیم سوریه کشته و ۴۵۰۰ نفر زخمی شدند.  در سوریه تنها در روز پنجشنبه گذشته به تعداد نیمی از شمار قربانیان غزه توسط رژیم بشار اسد کشته شده اند.

بر اساس آمار ارائه شده در این روز ۳۶ نفر در دمشق ۱۵ تن در حلب ۱۱ نفر در ادلب ۱۱ نفر در دیر الزور ۶ تن در حمص ۴ نفر در درعا ۲ نفر در حسکه و یک نفر در لاذقیه توسط رژیم سوریه کشته شدند.  همچنین در روز سه شنبه گذشته ۱۰۲ سوری از جمله ۴۵ تن در دمشق ۲۷ نفر در حلب ۸ نفر در لاذقیه ۶ تن در حمص ۳ نفر در دیر الزور ۲ نفر در درعا و حسکه و ۲ تن در رقه و حماه کشته شدند.  اما روز گذشته رژیم سوریه در مقایسه با روزهای پیش از آن نسبت به مردم خود کمی مهربانتر بود! در این روز تنها ۷۳ نفر کشته شدند.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.