“ملاله” شعری از پرویز میرمکری

ملاله /  ملا عمر حدقه اسلام است چشمش کور است / افق بر شانه این آسمان  دور  و دراز  تو را شکفته است  / زخم هایت را می بوسیم   / انسان  تن زخمی نور است.

malale

ملاله

لاله سنگ فرش خون است
اسلام در آستانه جوانه زدن گل هار می شود

تاریک است دراکولای جنون است

ملاله
ملا عمر حدقه اسلام است چشمش کور است
افق بر شانه این آسمان  دور  و دراز  تو را شکفته است
زخم هایت را می بوسیم

انسان  تن زخمی نور است
.

پرویز میرمکری
۲۰۱۲-۱۰-۱

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.