کاهش سن متوسط زنان کارتن خواب به ۲۰ سال

پدیده کارتن خوابی که مختص مردان بود، به زنان نیز سرایت کرده و در سطح شهر تهران زنان کارتن خواب مشاهده می شوند. ….

شهرزاد نیوز:
حسین زارع صفت، مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران، در گفت‌وگو با ایلنا، ضمن تأیید این خبر، اظهار داشت که کم‌کم شاهد زنان کارتن خواب، که معتاد هستند، در سطح شهر هستیم، که بیانگر کاهش سن و فراگیر شدن آسیب های اجتماعی در جامعه است.

به گفته وی، سن زنان کارتن خواب ۲۰ سال است و این بیانگر کاهش سن آسیب دیدگی است. وی تصریح کرد که شهرداری قانوناً ً وظیفه جمع آوری زنان خیابانی را ندارد، اما رسیدگی به سایر زنان آسیب دیده، از جمله زنان کارتن خواب و معتاد در شهر برعهده شهرداری است.

ارسال دیدگاه