کاریکاتوریست اراکی تبرئه شد

بر اساس اعلام دادگستری استان مرکزی، حکم تبرئه این فعال مطبوعاتی، قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور است. ….


سایت دادگستری کل استان مرکزی با قراردادن خبری به نقل از قاضی عدالتخواه در رابطه با اتهام محمود شکرایه به دلیل ترسیم کاریکاتور سید احمد لطفی آشتیانی اعلام کرده: با توجه به باقی بودن ایشان بر شکایت خود علیرغم نظر هیئت منصفه بر بزهکار بودن متهم، دادگاه کاریکاتور مزبور را حاوی نکات اهانت آمیز تشخیص نداده بلکه آنرا نقدی با زبان طنز به پاره ای از اقدامات یک مسئول تشخیص داده و در نهایت حکم برائت کاریکاتوریست آقای محمود شکرایه صادر کرده است.
پیش از این دادگاه اراک در حالی کاریکاتور کشیده شده از نماینده این شهر را مصداق توهین تشخیص داده بود که بسیاری از صاحبان هنر با این تشخیص مخالف بودند و بسیاری از فعالان رسانه ای نیز تاکید می کردند که چنین تفسیرهایی در نهایت نتیجه ای جز نقض آزادی های قانونی نخواهد داشت.

بر اساس اعلام دادگستری استان مرکزی، حکم تبرئه این فعال مطبوعاتی، قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور است. البته این امر مشروط به این است که شاکی به این حکم اعتراض کند؛ حال آن نماینده اراک پیش تر گفته بود شکایت خود از این کاریکاتوریست را پس گرفته است، و البته این موضوع مورد پذیرش دادگاه قرار نگرفته یود.

ارسال دیدگاه