معرفی مجموعه شعر “ردپای جنون” نوشته پرویز میرمکری

انسان موجود مشکوکی ست / درخت را نفهمید / در آسمان خراش های آهنی شهروند رنج شد ….

مجموعه شعر “ردپای جنون” نوشته پرویز میرمکری
چاپ اول: ۱۳۹۱ – ۲۰۱۲

Mirmokri

عشق وطن انسان های غریبه است
یک آرزوی گسیخته کافیست
تا شهروند سرزمینی بی شناسنامه شویم


پرویز میرمکری، شاعر / از اعضای هیئت موسس انجمن نویسندگان ایرانی در کانادا بود که طی دو دوره نیز، به عنوان عضو هیئت دبیران آن، انتخاب شده است.او در حال حاضر در کانادا زندگی می کند.

از میرمکری تاکنون سه کتاب به نام های “صخره های تبعیدی” (۲۰۰۷)، “باران های متواری” (۲۰۰۸) و “ردپای جنون” (۲۰۱۲) در کانادا چاپ شده است.

تماس با پرویز میرمکری:
parvizmirmokri@yahoo.com

جهت سفارش کتاب به آدرس زیر مراجعه کنید:
http://www.amazon.com/Footprint-Insanity-Persian-Edition-Mirmokri/dp/1478102454#reader_1478102454

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.