۱۲ میلیون و ۳۰۰ هزار دانش‌آموز در کشور

پسرها ۵۱ درصد، دخترها ۴۹ درصد ….
فارس:
یوسف نوری، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت آموزش و پرورش در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: هنوز تمام آمار دانش‌آموران وارد سامانه اینترنتی ثبت‌نام نشده است اما ثبت‌نام تمام دانش‌آموزان به پایان رسیده و تعداد دانش‌آموزان کشور ۱۲ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر است.

وی به جزئیات آمار دانش‌آموزان اشاره کرد و ادامه داد: ۶ میلیون و ۷۰۰ هزار دانش‌آموزان ابتدایی داریم که از این تعداد حدود یک میلیون و ۲۵۰ هزار دانش‌آموز در پایه اول ابتدایی درس می‌خوانند و یک میلیون و ۸۰ دانش‌آموز نیز در پایه ششم ابتدایی تحصیل خواهند کرد.
نوری درباره تعداد دانش‌آموزان سایر پایه‌های تحصیلی نیز گفت: امسال ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار دانش‌آموز در مقطع راهنمایی و ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار دانش‌آموز در مقطع متوسطه تحصیل می‌کنند.

وی با بیان اینکه در مجموع تعداد دانش‌آموزان پسر کمی بیشتر از دانش‌آموزان دختر است، اضافه کرد: دانش‌آموزان دختر ۴۹ درصد و دانش‌آموزان پسر، ۵۱ درصد آمار دانش‌آموزان را به خود اختصاص دادند.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت آموزش و پرورش درباره دانش‌آموزان مدارس غیردولتی نیز گفت: هنوز آمار تمام این دانش‌آموزان وارد سامانه اینترنتی ثبت‌نام نشده است اما تعداد این دانش‌آموزان حدود ۹۵۰ هزار نفر است.

ارسال دیدگاه