سه عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگرى به زندان محکوم شدند

حکم صادره از سوی شعبه ۴ دادگاه انقلاب اسلامی کرج سه عضو کمیته هماهنگی به نام های جلیل محمدی، ریحانه انصاری و علیرضا عسگری به اتهام تشکیل و عضویت در گروه غیرقانونی کمیته‌ی هماهنگی به حبس محکوم شدند. ….

 

عباس جمالی وکیل یکی از این شهروندان در گفتگو با خبرنگار آژانس خبری موکریان ضمن تأیید این خبر اظهار داشت : براساس حکم صادره از سوی شعبه ۴ دادگاه انقلاب اسلامی کرج سه عضو کمیته هماهنگی به نام های جلیل محمدی، ریحانه انصاری و علیرضا عسگری به اتهام تشکیل و عضویت در گروه غیرقانونی کمیته‌ی هماهنگی به حبس محکوم شدند.

جمالی در ادامه افزود: جلیل محمدی و ریحانه انصاری که حدود دو ماه پیش به اتهام شرکت در تجمع غیرقانونی در پوشش کمیته هماهنگی در کرج بازداشت شده بودند، روز گذشته توسط دادگاه انقلاب کرج به اتهام تشکیل و عضویت در گروه غیرقانونی کمیته‌ی هماهنگی هر کدام به یک سال حبس به مدت سه سال تعلیق محکوم شدند.

وی در ادامه گفت: علیرضا عسگری دیگرمتهم این پرونده نیز به همین اتهام از طرف دادگاه انقلاب اسلامی به یک سال زندان تعزیری محکوم شد.

لازم به ذکر است جلیل محمدی، ریحانه انصاری و علیرضا عسگری از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری به همراه ۵۴ نفر دیگر عضو کمیته پس از مراجعه نیروهای امنیتی به مجمع عمومی سالانه کمیته هماهنگی در خرداد ماه سال جاری دستگیر و به زندان کرج منتقل شدند.

اکثر بازداشت شدگان، پس از بازجویی از زندان آزاد شدند، با این حال، جلیل محمدی، ریحانه انصاری و علیرضا عسگری همچنان درزندان به سر می بردند که ریحانه انصاری چندی پیش با قرار کفالت آزاد و جلیل محمدی نیز دقایقی پیش از زندان آزاد شد.

ارسال دیدگاه