دادگاه علیرضا عسگری، جلیل محمدی و ریحانه انصاری برگزار شد!

روز دوشنبه ۱۶ مردادماه دادگاه جلیل محمدی، علیرضا عسگری و ریحانه انصاری ۳ عضوی که در مجمع عمومی سالیانه‌ی کمیته‌ی هماهنگی بازداشت شده بودند در شعبه‌ی ۴ دادگاه انقلاب اسلامی کرج برگزار شد. ….

اتهام این افراد «اقدام علیه امنیت ملی کشور از طریق تشکیل گروه غیرقانونی کمیته‌ی هماهنگی» مطرح شد که این اتهام از سوی آنان رد شد چرا که هیچ‌کدام‌شان از مؤسسان کمیته‌ی هماهنگی نبوده‌اند. در جریان این محاکمه هر سه نفر از اهداف کمیته‌ی هماهنگی که حرکت در مسیر کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری است دفاع کردند. همچنین در جریان دادگاه سعی شد که کمیته‌ی هماهنگی به یکی از احزاب سیاسی منتسب شود که این امر نیز با واکنش هر سه نفر مواجه شد و آنان بار دیگر بر استقلال کمیته‌ی هماهنگی از احزاب و جریانات سیاسی تأکید کردند.

علیرضا عسگری و جلیل محمدی پس از اتمام دادگاه به زندان مرکزی کرج بازگردانده شدند و همچنین ریحانه انصاری پیش‌تر با قید کفالت آزاد شده بود.

کمیته‌ی هماهنگی بار دیگر تأکید دارد که این سه عضوش هیچ جرمی مرتکب نشده‌اند و باید کاملاً تبرئه شوند. همچنین علیرضا عسگری و جلیل محمدی شرایط بسیار سختی را در زندان مرکزی کرج تحمل می‌کنند و دچار مشکلات جسمی زیادی شده‌اند و باید در اسرع وقت از زندان آزاد شوند.

کمیته‌ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری
۱۶ مردادماه ۱۳۹۱
http://www.k-hamahangy.com

ارسال دیدگاه