اسماعیل هوشیار: در برزیل برمحمودی چه گذشت!؟

سفراخیرمحمود احمدی نژاد به امریکای لاتین و برزیل درنیمه ژوئن ۲۰۱۲ حادثه ساز شد ! این تیترمرا یاد صفحه حوادث روزنامه ها انداخت که معمولا خبری مبنی برمیمون حادثه سازویا مارمولک حادثه ساز..درج میکردند . شاید برای فروش بیشتر؛ کل داستان را هم با رنگ و لعاب به خوردمان میدادند. ….

خیلی حرفها پشت سرآن جانورمظلوم زدند . اینکه دستگاه دیپلماسی حکومت اسلامی چه شالوده و پالوده و مبنایی …دارد ، یک حرف است و حرف دیگرهم ، همان مثال قدیمی است که ازکوزه همان تراود که دراوست ! بنابراین محمودی موضوع اصلی نیست بلکه دیپلماسی اسلامی و فازجدید تفاوت فرهنگی موضوع داغ است . محمود احمدی نژاد در فرودگاه ریودوژانیرو برزیل مورداستقبال محمدجواد محمدی زاده معاون محمودی و رییس سازمان محیط زیست، سفیر جمھوری اسلام در برزیل و جمعی از مقامات برزیل قرار گرفت”. دقیقا چه مقامی از برزیل به استقبال محمودی رفته است؟ در ھماھنگی ھای صورت گرفته قرار بوده که چه کسی ازمحمودی در فرودگاه استقبال کند؟ آیا این امر صورت گرفته؟….این همه؛ سوالات من نیست ؛ چون واسه من اصلا مهم نیست ؛ ولی واسه خوداشون این تفاوت فرهنگی مهمه و سوال وارد است .

هنوزداستان زیرآبی و بچه بازی دیپلمات اسلام درهمین برزیل در۲ ماه پیش؛ ازیادها نرفته بود که محمودی را برای چک مجدد دستگاه تفاوت فرهنگی روانه برزیل کردند . تازه درهنگامه سفربود که محمودی زدتوسرخودش. تلفنی تماس گرفتیم و پرسیدم جناب اسکول خان : چه برنامه یا ھماھنگی ھای دیپلماتیکی برای این سفر صورت گرفته بوده است؟
محمودی : دیپلماسی !؟ نمیفهمم چی میگی ! ولی نمیدونم این طرح کدوم احمقی بود . کلی به ما خندیدن . البته خنده واسه من طبیعیه . تو خونه هم بچه ها بهم میخندن و میگن : راستشو بگو بابا ، داری فیلم بازی میکنی یا قیافت کلا همینه !؟ ولی اینکه همه به من متلک میگن ؛ یه کم واسه ما افت داره ! ما خودمون شب و روز به تمام عالم متلک میگیم !

خب ببین محمودی ؛ منابع خبری برزیل روز سه شنبه خبر دادند که دیلما روسف، رییس جمھوری برزیل، درخواست را « ریو + ۲۰ » ھمتای ایرانی خود، محمود احمدی نژاد، برای دیداری دو جانبه در حاشیه کنفرانس رد کرده است. آیا این مسئله
صحت داره ؟

محمودی : راستیاتش تو جریان نبودم که کی قراربود بیاد و بره . به ما گفتن میری تو بازی همایش شرکت کنی . اینکه اون روسفه نخواسته منو ببینه ، کاملا طبیعیه . هرچی باشه اون دیگه الان بچه نیست . ولی فکرمیکنم صحت داره . کلا همه ازتوی فرودگاه که مارو میدیدن ، فرارمیکردن . به جزتیم مسلح حفاطتی که خیلی بچه های تیزی بودن ! من فکرمیکردم فقط اسلام ، موجود ات تیزوبزداره . چهار نفربودن ، شش تاعکس با من گرفتن ، مجموعا ۲۴ بارانگشت به ما کردن ؛ که امیدوارم قبول حق باشه ! فقط خوبیش این بود که هربارو بعد از هرانگشت فرهنگی عذرخواهی میکردن ! تازه یه بارم
بیشترازتعداد فرهنگا عذرخواهی کردن . یعنی مجموعا ۲۵ بار…به همین دلیل سفرپربرکتی بود

در خبرھا آمده که قرار بوده در روز پنجشنبه و ھمزمان با حضور تو در برزیل ، از ستون ھای تخت جمشید که ازکوروش خریداری شده بود و از سوی دولت اسلام به این شھر اھدا شده بود رونمایی شود. ولی ادواردو پائس، شھردار ریو دوژانیرو، این مراسم را لغو کرده است. آیا این خبر صحت دارد؟

محمودی :کوروش کیه بابا ؟ من خودم بیدارم . والله به ما خبردادن که یه مجسمه ای، نگرانی خودش رو ازبابت تفاوت فرهنگی اسلام ؛ تسلیم مقامات برزیلی کرده ، و گفته : توی ایران همه تختها ازجمشید به فاطمه تغییرنام داده شده و امان مارو گرفتن . این مسلمونا ازتخت و جمشید و کوروش ؛ فقط سوارشدن رو به ما نشون میدادن . مجسمه مدعی شده دیگه خسته شدم ! به همین خاطر و براثرشکایت مجسمه خسته اسیر؛ دیدارفرهنگی ما با تخت فاطمه ومجسمه لغوشد !

به غیر از شرکت در اجلاس ریو+ ۲۰ برنامه دیگری در دستور کار سفر تو به برزیل وجود داشته ؟ چند موجود دیگه در این اجلاس شرکت کرده اند؟ آیا شرکت معاون تو و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست کفایت نمی کرد؟ چه مسئله ای شرکت تو در این اجلاس را ضروری می کرد؟

محمودی : کل همایش که سرکاری بود . هدف ما از شرکت درهمایش آشنا کردن کفاربرزیلی ، با تفاوت فرهنگی بود . ولی توی نشست همه خودشونو توی گونی پیچونده بودن . شرکت بقیه همسفران توی این سفرهم کلی به من کمک کرد . والا اگه من تنها بودم الان روی همون تخت جمشید به لقاالله پیوسته بودم !

استخروشنا و زیرآبی هم رفتی !؟
محمودی : ای بابا کدوم استخر!؟ دورجوبای آبشون هم سیم خاردارکشیده بودن . ازهرکسی هم دلیلش رو پرسیدیم ..میگفتن : به دلیل حساسیت افکارعمومی و رعایت پروتکل دیپلماتیک!

اسماعیل هوشیار
۲۵٫ ۰۶٫ ۲۰۱۲
hoshyaresmaeil@yahoo.com
www.tipf.info

ارسال دیدگاه