همت بدرقه ی راه کنید همراهان

پیام تسلیت کانون مدافعان حقوق کارگر در رابطه با فوت محمد استیری، از اعضای سندیکای کارگران کتابفروش تهران ….

همت بدرقه ی راه کنید همراهان
باخبر شدیم محمد استیری درمشهد بدرود حیات گفته است. وی فرزند رنج و کار، از اعضای سندیکای کارگران کتابفروش تهران واز نخستین کسانی است که بعد از بهمن ۵۷ ، در کنار زنده یاد کاوه شکری و دیگر یاران کارگرش، تلاش کردند خانه ی کارگر را به عنوان تشکلی مستقل برای حمایت از منافع کارگران به کار گیرند.

ما ضمن تسلیت به خانواده ی این عزیز ، امیدواریم دوستان وی در عرصه ی نشر و کتاب راه وی را ادامه دهند و در احیای تشکل مستقل کارگران شاغل در این حوزه اهتمام ورزند.

کانون مدافعان حقوق کارگر
۲۲خرداد ۹۱

ارسال دیدگاه