فیلم کوتاهی از محمد نوری زاد به نام “ما آدم کشته ایم”

مدت‌هاست که فصل ورشکستگی ما فرا رسیده و فصل خداحافظی ما؛ خداحافظ  آرزوهای به خاک افتاده انقلاب!  ما نشان دادیم که دینداران و روحانیان، اگر بر مسند قدرت بنشینند، می‌توانند دروغ بگویند؛ می‌توانند ظلم کنند؛ می‌توانند غارت کنند؛ می‌توانند آدم بکشند.  ما دروغ گفتیم؛ ما فریب دادیم؛ ما برای حفظ قدرت، چه شررها کرده‌ایم! ما غارت کردیم! ما آدم کشتیم! ما آدم کشته‌ایم. ….

فیلم کوتاهی از محمد نوری زاد به نام ما آدم کشته ایم

ارسال دیدگاه