وضعیت علی نجاتی بحرانی شده است

بر اساس خبر ارسالی به کمیته هماهنگی، وضعیت جسمی علی نجاتی کارگر و عضو هیات مدیره ی سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه به حالت بحرانی درآمده است. ….

اشتراک:
با وجود تایید پزشک قانونی استان خوزستان، کمیسیون پزشکی بیمارستان گلستان، تایید پزشک قانونی شوش و تایید و هشدار پزشکان زندان دزفول مبنی بر وخامت اوضاع جسمی علی نجاتی و لزوم آزاد کردن وی، به دلایل نامعلوم، دستور آزادی علی نجاتی صادر نمی‌شود.
همچنین با وجود صدور نامه ی مرخصی پزشکی برای مراجعه ی نجاتی به پزشکان متخصص و انجام آنژیوگرافی و قرار گرفتن تحت مداوا و با وجود اینکه دادستان شوش نیز نامه ی مربوطه را امضا و تایید کرده است، از آزادی موقت نجاتی برای مرخصی پزشکی و پی گرفتن مداوا، به دلایل نامشخصی جلوگیری شده و نجاتی در شرایط بسیار بحرانی در زندان دزفول درد می‌کشد و هر لحظه بیم سکته ی قلبی وی می‌رود.

اکنون فشار خون نجاتی در هر روز چند بار به بالای ۱۶ می‌رسد، تنگی نفس و درد در قفسه ی سینه دارد، به هنگام راه رفتن چشمش سیاهی می‌رود و تپش قلب شدید می‌گیرد.
نجاتی اکنون با احتساب ایام بازداشت موقت بیش از نیمی از مدت حبس خود ( ۷٫۵ ماه از ۱۲ ماه ) را با درد و رنج سپری کرده و به واسطه ی صدور حکم قضایی و پزشکی مبنی بر عدم تحمل کیفر ” قانونا” باید آزاد شود.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری، مسولیت ِهرگونه عواقب ناشی از نگه‌داری نجاتی در زندان را مستقیما متوجه مقامات قضایی و مسوولان زندان می‌داند و خواهان آزادی فوری علی نجاتی است.

ارسال دیدگاه