علی مرادی زندانی سیاسی کرد همچنان در اعتصاب غذا بسر میبرد

علی مرادی زندانی سیاسی کُرد به دلیل اعتراض به آنچه « تبعید غیرقانونی از زندان میناب به زندان بندرعباس» خوانده، از تاریخ ۱۶ فروردین ماه اقدام به دوختن لبهای خود و اقدام به اعتصاب غذا کرده است. ….

کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی:

علی مرادی زندانی سیاسی کُرد به دلیل اعتراض به آنچه « تبعید غیرقانونی از زندان میناب به زندان بندرعباس» خوانده، از تاریخ ۱۶ فروردین ماه اقدام به دوختن لبهای خود و اقدام به اعتصاب غذا کرده است. وی مدعی شد علی مرادی به دلیل داشتن ناراحتی قلبی از وضعیت سلامتی نامباسبی برخوردار است و مسئولان زندان مرکزی بندرعباس در این مدت نسبت به خواسته‌های این زندانی سیاسی بی توجه بوده و روز جمعه ۸ اردیبشت ماه وی را به سلولهای انفرادی این زندان منتقل کرده‌اند.

تماس یکی از اعضای کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی با خانواده این زندانی سیاسی در حالی بود که این خانواده نگرانی شدید خود را از وضعیت وخیم آقای مرادی ابراز کردند و تاکیید کردند که نامبرده همچنان در اعتصاب غذا و در وضعیت وخیم جسمی قرار دارد.
علی مرادی در تاریخ ۲۹/۱۱/۸۲ به اتهام همکاری با حزب کومله در روستای ” کانی دینار ” از توابع مریوان بازداشت و بعدا در دادگاه انقلاب شهر مریوان به اتهام محاربه از طریق عضویت در حزب کومله به ۳۰ سال زندان و تبعید به زندان میناب محکوم شده است. او پیشتر نیز درسال ۷۷ به اتهام همکاری با احزاب کُردی بازداشت و به مدت ۵ سال در زندان میناب تحمل حبس نموده است.

ارسال دیدگاه