خبرنگار خبرگزاری فارس در کابل بازداشت شد

اداره امنیت ملی افغانستان می گوید، یک خبرنگار خبرگزاری فارس جمهوری ایران را در کابل بازداشت کرده است. ….


خبرگزاری فارس گفته می شود که به سپاه پاسداران ایران نزدیک است

بی بی سی:
خبرگزاری فارس گفته می شود که به سپاه پاسداران ایران نزدیک است
یک منبع در امنیت ملی افغانستان که نخواست نامش افشا شود، به بی بی سی گفت که این روزنامه نگار به اتهام “افشای اسرار محرم دولتی به ایران” بازداشت شده است. این منبع، جزئیات بیشتری در مورد این اتهام ارائه نکرد.
خبرگزاری فارس نیز این گزارش را تائید کرده و نوشته که عبدالواحد حکیمی، “خبرنگار و سرپرست” این خبرگزاری در کابل، ” که خود افغان است، از سوی عوامل امنیتی افغانستان دستگیر و به مکان نامعلومی منتقل شده است.”
براساس گزارش فارس، آقای حکیمی برای تهیه یک گزارش در مورد موزیم (موزه) ملی کابل از دفتر کارش بیرون شده بود و در مسیر راه بازداشت شد.

این خبرگزاری می گوید، که آقای حکیمی “در یک تماس محدود و کنترل شده” به خانواده خود گفته که از سوی امنیت ملی بازداشت شده است. خبرگزاری فارس که گفته می شود به سپاه پاسداران ایران نزدیک است، در کابل دفتر دارد و حوادث افغانستان را پوشش می دهد.
پیش از این، اداره امنیت ملی افغانستان گفته بود که این خبرگزاری مجوز رسمی کار در افغانستان را ندارد.

ارسال دیدگاه