رضا شهابی در اثر وخامت شدید وضع جسمانی به بیمارستان منتقل شد

مدت هاست که پزشک قانونی تهران درباره ی وضعیت وخیم شهابی هشدار داده است؛ پزشکان پیشتر اعلام کرده بودند که بعد از ترخیص، رضا از بیمارستان باید تحت استراحت مطلق قرار گیرد تا برای جلوگیری از فلج شدنش تحت عمل جراحی قرار بگیرد. ….


اطلاعیه شماره ۲٨ کمیته دفاع از رضا شهابی:

رضا شهابی کارگر دربند در زندان اوین در اثر وخامت اوضاع جسمانی به بیمارستان امام خمینی تهران اعزام شد.


مدت هاست که پزشک قانونی تهران درباره ی وضعیت وخیم شهابی هشدار داده است؛ پزشکان پیشتر اعلام کرده بودند که بعد از ترخیص، رضا از بیمارستان باید تحت استراحت مطلق قرار گیرد تا برای جلوگیری از فلج شدنش تحت عمل جراحی قرار بگیرد.
متاسفانه با عدم صدور مرخصی پزشکی برای رضا، مشکلات عصبی و درد و دیسک گردن و ناراحتی در کمر باعث شد که در زندان رضا را با آمبولانس جابجا میکردند و این بی توجهی به اوضاع رضا تا جایی ادامه پیدا کرد که نیم بدن رضا بیحس شده و تقریبا به حالت نیمه فلج درآمده است و اکنون در بیمارستان نیز از درد شدید به خود میپیچد.

کمیته دفاع از رضا شهابی ضمن محکوم کردن این بی توجهی و تاخیر در اقدام برای درمان رضا شهابی، کارگر، عضو هیات مدیره و مسوول مالی سندیکای کارگران شرکت واحد، خواهان لغو حکم ۶ سال زندانی است که علیه او صادر شده است.

کمیته دفاع از رضا شهابی

ارسال دیدگاه