همبستگی پنج سندیکای بزرگ اروپایی با کارگران ایران در رابطه با حکم شش سال زندان رضا شهابی فعال سندیکایی ایرانی

سندیکاهای بخش حمل و نقل ار.ام.ت ( انگلستان)، سولیدر ( فرانسه)، او.ار.اس.آ (ایتالیا)، یو.اس. ب (ایتالیا) و اس.یو.د.و.آ.یو.د (سوئیس) حبس رضا شهابی را محکوم و با کارگران ایران اعلام همبستگی کردند. ….

اخبار روز:
پنج سندیکای بزرگ اروپایی حکم شش سال زندان رضا شهابی فعال سندیکایی ایرانی را محکوم کرده و با کارگران ایران اعلام همبستگی کردند. به گزارش اتحادبین المللی درحمایت از کارگران درایران-پاریس و همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران پاریس در اعلامیه ی مشترک این تشکل های سندیکایی آمده است:

دادگاه رضا شهابی را به اتهام «تبلیغ علیه رژیم» به یک سال زندان و به اتهام «تبانی به قصد تضعیف امنیت ملی» به پنج سال زندان محکوم کرده است. همچنین او به پرداخت سه هزار یورو به صندوق دولت محکوم شده است. و پس از پایان حکم زندانش، او را به مدت پنج سال از فعالیت، سخنرانی و مصاحبه هم محروم کرده اند.
رضا شهابی، خزانه دار سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه است. او از چندین بیماری جسمی رنج می برد و از چندین ماه پیش وضعیت جسمی او به علت شرایط زندان رو به وخامت گذاشته است. بدلیل عدم درمان به موقع و مناسب خطر فلج شدن او محتمل است. پزشکان زندان اعلام کردند که با توجه به بیماری های متعدد رضا شهابی هر یک روز زندان برای او یک شکنجه واقعی می باشد.

ما خواهان آزادی فوری رضا شهابی هستیم و حبس او از ۲۲ ماه پیش و محکومیت اش را ناقض حقوق انسانی و سندیکایی می پنداریم.

سندیکاهای ما، علاوه بر آزادی رضا شهابی، خواهان آزادی فوری کلیه سندیکالیست های زندانی از جمله: علی نجاتی از سندیکای نیشکر هفت تپه، بهنام ابراهیم زاده، علی اخوان، محمد جراحی، شاهرخ زمانی، مهرداد امین وزیری، عبدالرضا قنبری (معلم محکوم به اعدام)، رسول بداغی (معلم) و… هستند.

در آستانه برگزاری کنفرانس سازمان جهانی کار در ژنو، این محکومیت بیش از بیش، سخنرانی های خواب آور و آرامش بخش نمایندگان دولت ایران در مجامع بین المللی را غیرقابل تحمل می سازد، به ویژه که این دولت مدعی است که در ایران هیچ کارگر و فعال کارگری در زندان نیست.

۱٨آوریل ۲۰۱۲
(National Union of Rail, Maritime &Transport (Britain
(Union Syndicale Solidaires (France
(Organzazzione Sindacati Autonomi e di Base (Italy
(Unione Sindacale di Base (Italy
(SUD Vaud (Suisse

ارسال دیدگاه