عکس / خامنه ای در چهارمین شب عزاداری فاطمه

گریه کردن برای فاطمه، دستور و چشم پوشی بر قتل و جنایت دختران و پسران ایران ….


ارسال دیدگاه