معاون پیشین کرزی: پس از خروج ناتو، کرزی با طالبان ائتلاف می‌کند

احمد ضیا مسعود، رهبر جبهه ملی، از گروه‌های اپوزیسیون حکومت افغانستان، حامد کرزی رئیس جمهوری را متهم به داشتن رابطه ریشه دار با گروه طالبان کرده است. ….

بی بی سی / محمد محقق و احمد ضیا مسعود:
احمد ضیا مسعود، رهبر جبهه ملی، از گروه‌های اپوزیسیون حکومت افغانستان، حامد کرزی رئیس جمهوری را متهم به داشتن رابطه ریشه دار با گروه طالبان کرده است. بخشی از حزب جمعیت اسلامی به رهبری احمد ضیا مسعود، حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان به رهبری محمد محقق و جنبش ملی اسلامی به رهبری عبدالرشید دوستم از گروههای اصلی تشکیل دهنده جبهه ملی هستند.
آقای مسعود روز جمعه، اول ثور/اردیبهشت در همایش شماری از جوانان در کابل گفت این که آقای کرزی اعضای گروه طالبان را “برادر” می‎خواند، ریشه در روابط او با گروه طالبان پیش از سال ۲۰۰۱ میلادی دارد.
او افزود: “این برادری ریشه در همان ارتباطات قدیم دارد، پیش از سال ۲۰۰۱، که رهبری سیاسی فعلی یک جا با طالبان کار می‌کرد و در همان وقت هم در ساختن (گروه) طالبان و در به وجود آوردن طالبان هم کشورهای منطقه و هم کمپانی های بزرگ نفتی و هم همین رهبری سیاسی فعلی دست داشتند.”

آقای مسعود همچنین گفت: “کسانی که امروز حکومت می کنند، کسانی هستند که زمانی با طالبان پیش از سال ۲۰۰۱ روابط بسیار تنگاتنگ داشتند، حتی نماینده‌های سیاسی طالبان بودند و مترجمان انگلیسی طالبان بودند. به همین خاطر است که هر قدر طالبان در کشور ما ظلم می کنند و از مردم ما قربانی می گیرند، باز هم رهبری سیاسی کنونی طالبان را برادر خطاب می کند.”

ائتلاف با طالبان؟
رهبر جبهه ملی همچنین حکومت را متهم کرد که منتظر خروج نیروهای خارجی از افغانستان در سال ۲۰۱۴ است تا پس از آن با گروههای افراطی و از جمله طالبان ائتلاف کند.
احمد ضیا مسعود گفت: “حکومت فعلی منتظر آن است که نیروهای جامعه بین المللی از افغانستان خارج شوند و اینها ائتلافی را در بین گروههای افراطی، طالبان و بعضی شخصیتهای حکومت فعلی به وجود بیاورند.”
او افزود: “حالا تاکید آنها بر این است که اگر کاندیدای آنها در انتخابات (ریاست جمهوری) ۲۰۱۴ موفق شود، همین ائتلاف به موفقیت می‌رسد، چرا که حکومت فعلی پایگاه اجتماعی قوی در بین مردم ندارد، یگانه پایگاه و متکایی که حکومت فعلی به آن تکیه کند، گروه طالبان است.”

معاون پیشین حامد کرزی هشدار داد که اگر نامزد مورد حمایت رئیس جمهوری کنونی در انتخابات آینده پیروز شود، حکومت افغانستان “طالبانی” خواهد شد. آقای مسعود همچنان گفت بسیاری از گروه‌هایی که رهبری کنونی افغانستان در صدد ائتلاف با آنها است، مخالف پیشرفت و اصول دموکراتیک هستند. رهبر جبهه ملی همچنین تاکید کرد که رهبری کنونی کشور باید مشخص کند که در کنار مردم افغانستان است یا در کنار کسانی که، افغانها را می کشند.

انتقاد از رهبران مجاهدین
این رهبر اپوزیسیون در عین حال، سکوت رهبران جهادی در برابر رفتار حکومت را، که به گفته وی تامین کننده منافع گروه‌های شورشی است، مورد انتقاد قرار داد و گفت اگر طالبان بار دیگر به قدرت برسند، به هیچ کدام از آنها رحم نخواهد کرد.
او همچنین گفت که رهبران جهادی در اجلاس بن آلمان (۲۰۰۱) با گرفتن مقامهای حکومتی و امتیازهای “سمبلیک” فریب خوردند و نتوانستند به اهدافی که در سی سال گذشته تعیین شده بود، برسند.

جبهه ملی سال گذشته خورشیدی اعلام موجودیت کرد و تشکیل نظام پارلمانی را در محور اهداف سیاسی خود قرار داد.

ارسال دیدگاه