رضا شهابی به ۶ سال حبس و ۵ سال خاموشی محکوم شد

کمیته ی دفاع از رضا شهابی در اطلاعیه ای  از محکومیت سنگین رضا شهابی عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه خبر داده است. ….

reza

کمیته دفاع از رضا شهابی:
پس از بیش از ۲۲ ماه حبس و آزار و اذیت برای رضا شهابی، شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران توسط قاضی صلواتی، حکم ۶ سال حبس تعزیری برای رضا شهابی صادر کرد.
این حکم شامل یک سال زندان به اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” و پنج سال زندان به اتهام واهی “تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی” میباشد که با توجه به اینکه اساسا این اتهامات پوچ و واهی بوده است چیزی جز ماهیت ضد کارگری دادگاه را نشان نمیدهد. زیرا رضا شهابی تنها و تنها در راستای دفاع از حقوق کارگری خود و همکارانش فعالیت کرده است. با توجه به وضعیت بسیار وخیم شهابی در زندان که حتا مقامات پزشک قانونی را نیز وادار به اعتراض و هشدار کرده است، هر روز زندان برای رضا شهابی چیزی جز شکنجه ی جسمی نیست.
همچنین در این حکم، رضا شهابی، کارگر و عضو هیات مدیره و مسوول مالی سندیکای کارگران شرکت واحد تهران، به ۵ سال ممنوعیت از فعالیت نیز محکوم شده است که به معنای تلاش برای خاموش کردن این انسان تلاشگر و شریف است.

در ادامه این حکم ضد کارگری، رضا شهابی محکوم به بازگرداندن ۷ میلیون تومان پول به صندوق حاکمیت شده است. پولی از سوی تعداد زیادی کارگر( که لیست نام آنها در سایت ها موجود است) جمع آوری شده است و رضا به عنوان امین این کارگران، این مبلغ را به خانواده ی کارگران زندانی داده است.
در چنین شرایطی که احکام ضد انسانی اینچنینی علیه کارگران و فعالان کارگری صادر میشود دولت ایران با حضور در مراجع جهانی، از جمله سازمان جهانی کار، وانمود میکند که هیچ کارگر و فعال کارگری در ایران در بند نیست!

کمیته دفاع از رضا شهابی ضمن محکوم کردن این حکم ضد کارگری، به نمایندگی از ۵۰۰ نفر عضو خود مشتمل بر اعضای خانواده رضا شهابی، و کارگران و فعالان کارگری عضو خود، از تمامی کارگران، فعالان کارگری و تشکل های و نهاد های داخلی و جهانی کارگری اکیدا درخواست میکند که برای لغو احکام صادره علیه رضا شهابی، به صورتی متحد و یکپارچه اقدام و اعتراض کنند و برنامه ها و اقدامات پیشنهادی خود را برای هماهنگی و اجرا به این کمیته اعلام نمایند.

ارسال دیدگاه