کمیته‌ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری: دعوت به اتحاد عمل برای روز جهانی کارگر

این کمیته از فعالان و تشکل‌های مستقل جنبش کارگری ایران برای اعلام مشترک خواسته‌های کارگری امسال و برای برگزاری مشترک، متحدانه و با شکوه مراسم‌های اول ماه مه (۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۱) دعوت به همکاری و اتحاد می‌کند. ….

دعوت به اتحاد عمل برای روز جهانی کارگر
تشکل‌های کارگری و فعالان کارگری ایران

امسال، کارگران مراسم اول ماه مه را در شرایطی برگزار می‌کنند که در سال ۹۱ اخراج و بیکارسازی‌های گسترده‌ی کارگران و عدم امنیت شغلی ابعاد بیش‌تری به خود گرفته است و کارگران با مبارزات برحق خود، هر روز بیش از پیش با اعتراضات دسته‌جمعی سعی در مقابله با این موج اخراج و بیکارسازی می‌کنند. تورم و گرانی بی‌سابقه، توان کارگران برای خرید مایحتاج اولیه خود را به‌کلی از بین برده است. حداقل دستمزد تعیین‌شده توسط نهاد سرمایه‌داری شورای‌عالی کار، به مبلغ ۳۸۹۷۵۴ تومان در ماه به هیچ‌وجه تناسبی با مخارج حداقل‌های زندگی کارگران ندارد. این مقدار دست‌مزد، تنها و تنها نابودی کارگران و خانواده‌های‌شان را باعث شده و نتیجه‌ای جز بدبختی، فقر، فلاکت و خانه‌خرابی برای این اکثریت مولد جامعه به بار نخواهد آورد.

اقدام به حذف یارانه‌ها که باعث ایجاد تورم و بی‌کاری و ایجاد گرانی در هزینه‌های زندگی کارگران شده است، اکنون ماهیت اصلی خود را برای عموم کارگران نشان داده است. رواج بیش‌تر شرکت‌های پیمان‌کاری و رواج کارهای با قراردادهای یک‌ماهه، موقت و سفید امضا و عدم امنیت شغلی از جمله دیگر اقدامات سرمایه‌داری برای ایجاد فشار بیش‌تر بر کارگران و تضمین منافع خودشان است. اقدامات و مبارزات پیروزمندانه‌ی کارگران در پتروشیمی‌های ماهشهر و تبریز علیه شرکت‌های پیمان‌کاری از موفقیت‌های قابل تکرار توسط دیگر کارگران ایران است. هم‌چنین اقدام برای تغییرات در قانون کار برای نفع هر چه بیش‌تر سرمایه‌داران از جمله اقداماتی است که قطعاً بیش از پیش باعث اعتراض‌های کارگران خواهد شد. این سیاست‌ها که تنها برای تأمین منافع سرمایه‌داری داخل و همراه شدن با نسخه‌ها و روش‌های سرمایه‌داری جهانی است اکنون علاوه بر ایران در دیگر نقاط جهان با عناوینی چون «ریاضت اقتصادی» اجرا می‌شود و باعث اعتراضات روزافزون کارگران شده است.

در سطح جهان از جمله در آمریکا و اروپا شاهد اعتراضات گسترده‌ی طبقه‌ی کارگر علیه سرمایه‌داری با عناوینی چون «اشغال وال استریت»، «اشغال خیابان‌ها»، «جنبش ۹۹ درصد» و اعتصاب‌ها و اعتراض‌های گسترده‌ی دیگری علیه نظام سرمایه‌داری بوده‌ایم. کارگران این کشورها به درستی اعلام می‌کنند که آن‌ها اکثریت افراد جامعه هستند که تمامی ثروت‌های جامعه را تولید می‌کنند و خواهان این هستند که به حق و حقوق و مطالبات خود دست یابند. این اقدامات نوید‌بخش و پرشور طبقه‌ی کارگر در این کشورها باید با تقویت و یا ایجاد تشکل‌های مستقل و طبقاتی کارگران همراه شود و بیش‌تر و بیش‌تر از حالت اعتراضات بدون نقشه و هدف بیرون بی‌آید.

نکته‌ی اساسی و محوری برای مبارزه با مناسبات استثمارگرایانه‌ی سرمایه‌داری اتحاد و هم‌دلی، چه در سطح داخلی و چه جهانی، در این راه پر‌ پیچ و خم است. به همین منظور ما ضمن تبریک این روز بزرگ، از تمامی کارگران، فعالان کارگری و تشکل‌های مستقل کارگری در ایران و جهان می‌خواهیم که روز جهانی کارگر امسال را با اتحاد و هم‌دلی بیش‌تر به روزی با‌شکوه برای نمایش قدرت طبقاتی خود و نشان دادن اتحاد کارگری بدل کنند.

همچنین این کمیته از فعالان و تشکل‌های مستقل جنبش کارگری ایران برای اعلام مشترک خواسته‌های کارگری امسال و برای برگزاری مشترک، متحدانه و با شکوه مراسم‌های اول ماه مه (۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۱) دعوت به همکاری و اتحاد می‌کند.

زنده باد هم‌بستگی بین‌المللی طبقه‌ی کارگر
زنده باد اول ماه مه، روز جهانی کارگر

کمیته‌ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری
۲۶ فروردین‌ماه ۱۳۹۱

ارسال دیدگاه