نامه جمعی از زندانیان سیاسی رژیم پهلوی به بخش فارسی صدای آمریکا

ما گواه وجود شکنجه سیستماتیک در زمان مدیریت آقای ثابتی بر اداره سوم ساواک هستیم ….

جمعی از زندانیان سیاسی رژیم پهلوی

آقای کاوه باسمنجی
سردبیر بخش فارسی صدای آمریکا
رونوشت : آقای سیامک دهقان پور مسئول برنامه افق

در برنامه «افق» شبکه فارسی صدای آمریکا، مورخ هجدهم بهمن ماه ۱۳۹۰(۷ فوریه ۲۰۱۲)، در مصاحبه ای از قبل ضبط شده با آقای پرویز ثابتی، رئیس اداره سوم سازمان اطلاعات و امنیت کشور (ساواک) ایران در سال های قبل از انقلاب ۱۳۵۷، نامبرده ضمن انکار اعمال شکنجه درباره بازداشت شدگان و زندانیان سیاسی آن دوران کوشید که کارنامه جنایات شکنجه گران ساواک را محو کند.

چهره آقای ثابتی به عنوان «مقام امنیّتی» بر روی تلویزیون ایران هنوز از خاطره ها نرفته است. پرویز ثابتی آن زمان هم در توجیه سیاست سرکوب، قتل و شکنجه زندانیان سیاسی صحنه گردان آن نمایش های ضّدبشری بود.

ما امضاکنندگان این نامه، که همگی مان طعم شکنجه های دستگاه تحت مدیریت آقای ثابتی را چشیده و شاهد ضجه های دائمی بازداشت شدگان در اثر شکنجه در اطاق های بازجویی آن دوران بوده ایم، گواه وجود شکنجه به عنوان واقعیتی سیستماتیک، جاری و رایج در زمان مدیریت آقای ثابتی بر اداره سوم ساواک هستیم و اظهارات او در مصاحبه مذکور را کتمان آگاهانه حقیقت تلقی می کنیم.

ما امضاکنندگان این نامه، که علاوه بر ستم‌های رژیم شاه به انحاء مختلف متحمل اقدامات تبهکارانه جمهوری اسلامی نیز شده ایم، خواستار فرصتی از صدای امریکا تنها برای ارائه جزئی از انبوه مدارک و حضور چند شاهد از میان صدها تن، جهت شهادت بر وجود شکنجه سیستماتیک و جاری در بازداشتگاه های ساواک، و ابطال ادعای آقای ثابتی دایر بر نبود شکنجه ایم. از این طریق است که صدای آمریکا می تواند مانع از این برداشت شود که در اشاعه ناراستی و اجحاف نسبت به قربانیان شکنجه در ایران، از جمله نسبت به امضاکنندگان این نامه، سهیم بوده است.

یادآوری این نکته را هم ضروری می دانیم که شکنجه بر طبق «عهدنامه بین المللی منع شکنجه و مجازاتهای اهانت آمیز و غیرانسانی» (مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد در دهم دسامبر ۱۹۸۴) ، جنایت بین المللی به شمار می آید و دولت های عضو این عهدنامه و از جمله ایالات متحده امریکا، موظفند کسانی را که در صدور دستور یا اعمال شکنجه نقش داشته اند، هر چند که ملیّت خارجی داشته و در خارج از قلمرو آنان مرتکب آن جنایات شده باشند، در محاکم خود مورد پیگرد قرار دهند. رسانه های خبری در کشورهای دموکراتیک هم همواره در کشف حقیقت و معرّفی جنایتکاران سهم به سـزایی دارند.

ما منتظر اعلام تصمیم شما در پاسخ به درخواست مان هستیم.

با احترام

۱ – آذرافروز ناصر
۲ – آذرفرد حسن
٣ – آذرنوش رسول
۴ – آراکلی سرژ
۵ – آزادگر محمد
۶ – آلادپوش مرتضی
۷ – آهوقلندری پروین
٨ – ابراهیم زاده باقر
۹ – ابراهیم زاده مهدی
۱۰ – ابراهیمی داوود
۱۱ – ابن جلال حبیب
۱۲ – احمد زاده مستوره
۱٣ – احمدی فریدون
۱۴ – اخوان بیطرف محمود
۱۵ – اسلامی الهه
۱۶ – اسلامی مهدی
۱۷ – اعظمی محمد
۱٨ – افراخته ناهید
۱۹ – اکرمی رضا
۲۰ – الاردبیلی محمدرضا
۲۱ – امام حسام
۲۲ – امانی احمد
۲٣ – امینی بهمن
۲۴ – امینیان هادی
۲۵ – انورحقیقی حسین
۲۶ – انورحقیقی عباس
۲۷ – اهری مریم
۲٨ – براهنی رضا
۲۹ – برهمندی بیژن
٣۰ – برهون محمدطاهر
٣۱ – برزوئی علی
٣۲ – بلدی یداله
٣٣ – بنی هاشمی شریفه
٣۴ – بهادری حسین
٣۵ – بهبودی حسین
٣۶ – بهتوئی علیرضا
٣۷ – بهگر حسن
٣٨ – بهمنش سیما
٣۹ – بهنام ماکوئی اژدر
۴۰ – بی نیاز بیت اله
۴۱ – بی نیازان اصغر
۴۲ – پاک نژاد عباس
۴٣ – پاک نیا خلیل
۴۴ – پرزین حبیب
۴۵ – پرویز مهدی
۴۶ – پورجانکی حسین
۴۷ – پورقباد ارسلان
۴٨ – پورمندی احمد
۴۹ – پورنقوی علی
۵۰ – پیروزفرد محمدتقی
۵۱ – پیوندی نوید
۵۲ – تاج احمدی اصغر
۵٣ – تاجمیر ریاحی حبیب
۵۴ – تام نقی
۵۵ – تقی زاده ایرج
۵۶ – توسلی ابوالفضل
۵۷ – جباری مهدی
۵٨ – جعفری حسن
۵۹ – جعفری سکینه(عاطفه)
۶۰ – جمشیدی فردوس
۶۱ – جوادی رضا
۶۲ – جوشنی رضا
۶٣ – جوشنی سارا
۶۴ – جهانبخش جعفر
۶۵ – حاتملوئی سیف الدین
۶۶ – حجتی هوشنگ
۶۷ – حدادپور محمد
۶٨ – حرمتی پور محسن
۶۹ – حسنوند گودرز
۷۰ – حسینی حمید
۷۱ – حقی بهروز
۷۲ – حلمی پور ابراهیم
۷٣ – حمیدیان نقی
۷۴ – حیدری مقدم اکبر
۷۵ – خاکسار نسیم
۷۶ – ختائی اسماعیل
۷۷ – خسروی زاگرس
۷٨ – خرسند خسروشاهی رضوان
۷۹ – خرسند علی اصغر
٨۰ – خلیق بهروز
٨۱ – خلیلی عباس
٨۲ – خوشبخت احمد
٨٣ – دادنهال کاوه
٨۴ – دارابیگی مجید
٨۵ – دانشگری رقیه
٨۶ – درخشنده حمید
٨۷ – دستگیر محمد
٨٨ – دقتی رضا
٨۹ – دوستدار اکبر
۹۰ – دوستدار غلام
۹۱ – راهی حسن
۹۲ – رجبی مهدی
۹٣ – رزمی ماشااله
۹۴ – رحمانزاده هروی محمد
۹۵ – رحمانی نژاد ناصر
۹۶ – رکنی فرهمند
۹۷ – رنجبر تالاری محمد
۹٨ – رنجکشان ابراهیم
۹۹ – روح اله ویدا
۱۰۰ – ریاحی پروین
۱۰۱ – زرکش احمد
۱۰۲ – زمانی محمدرضا
۱۰٣ – سازور حسین
۱۰۴ – سازور محسن
۱۰۵ – ستاری سهیلا
۱۰۶ – ستاری علی
۱۰۷ – ستوده بهروز
۱۰٨ – سجادی جمال
۱۰۹ – سجودی غلامرضا
۱۱۰ – سرکوهی فرج
۱۱۱ – سعادتی ثریا
۱۱۲ – سلطان آبادی کیومرث
۱۱٣ – سلطانزاده هدایت
۱۱۴ – سمساری تقی
۱۱۵ – سوری اکبر
۱۱۶ – سیاهپوش مرتضی
۱۱۷ – سیف اکبر
۱۱٨ – شالگونی جلال
۱۱۹ – شبان علی
۱۲۰ – شریعتی بهمن
۱۲۱ – شوکتی رسول
۱۲۲ – صادق زاده اسفندیار
۱۲٣ – صادقی پرویز
۱۲۴ – صمدیان حسن
۱۲۵ – صیامی فرهاد
۱۲۶ – طالبی اشکبوس
۱۲۷ – طالبی شهلا
۱۲٨ – طاهری پور جمشید
۱۲۹ – طبیب غفاری هیبت اله
۱٣۰ – طلوع علی
۱٣۱ – عاقلی زاده عباس
۱٣۲ – عبدالرحیم پور مجید
۱٣٣ – عرب زاده حسن
۱٣۴ – عزیزخانیان ماسیس
۱٣۵ – عزیزی حسن
۱٣۶ – عصاره نادر
۱٣۷ – عقیلی فروهر
۱٣٨ – علامه زاده رضا
۱٣۹ – علیمحمدی ثریا
۱۴۰ – عمرانی بهزاد
۱۴۱ – عمرانی میرحمید
۱۴۲ – عیسی بیگلو هوشنگ
۱۴٣ – غروی فاطمه (طاهره)
۱۴۴ – عزت پور عبداله
۱۴۵ – فارسی محمد
۱۴۶ – فتاپور مهدی
۱۴۷ – فتحی مسعود
۱۴٨ – فخاری حسن
۱۴۹ – فراهتی حمزه
۱۵۰ – فرسائی فهیمه
۱۵۱ – فومنی ناصر
۱۵۲ – قاسمی وجیه اله
۱۵٣ – قائمیان پرویز
۱۵۴ – قریشی فیروز
۱۵۵ – قلیائی باقر
۱۵۶ – قلی زاده قدرت
۱۵۷ – قنبری شهرام
۱۵٨ – کاکوان مازیار
۱۵۹ – کاظم زاده افشار حسین
۱۶۰ – کاویانی محمدرضا
۱۶۱ – کریمی اسفندیار
۱۶۲ – کریمی بهزاد
۱۶٣ – کریمی رضا
۱۶۴ – کریمی فرزاد
۱۶۵ – کهوند اصغر
۱۶۶ – گلابچی مقدم عباس
۱۶۷ – گلشاهی حسن
۱۶٨ – گیلکی بهرام
۱۶۹ – لاریمی علی
۱۷۰ – ماوائی سیروس
۱۷۱ – مجاهد ناهید
۱۷۲ – محجوبی بهجت
۱۷٣ – محجوبی عفت
۱۷۴ – محسنی عطا
۱۷۵ – محمدی احمد
۱۷۶ – محمودی ضرغام
۱۷۷ – مختاری پرویز
۱۷٨ – مختاری منوچهر
۱۷۹ – مدرسی سیامک
۱٨۰ – مدنی مصطفی
۱٨۱ – مشیری قاسم
۱٨۲ – مصلی نژاد عزت
۱٨٣ – مطلب زاده بهروز
۱٨۴ – مظاهری عباس
۱٨۵ – معتدل محمدعلی
۱٨۶ – معمارحسینی مهراعظم
۱٨۷ – ملک محمدی مرتضی
۱٨٨ – ممبینی امیر
۱٨۹ – منفرد زاده اسفندیار
۱۹۰ – منیری فاضل محمد
۱۹۱ – مولازاده مسعود
۱۹۲ – مولودی صفا حسین
۱۹٣ – مهتدی عبداله
۱۹۴ – مهجوریان نمازی محمدرضا
۱۹۵ – میرمویدی هادی
۱۹۶ – میر هاشمی اشرف
۱۹۷ – میرزازاده نعمت (م آزرم)
۱۹٨ – ناظمی محمدرضا
۱۹۹ – ناظمی ناهید
۲۰۰ – ناظمی نوشزاد
۲۰۱ – نژند زهره
۲۰۲ – نعیمی حمید
۲۰٣ – نقی پور حسین
۲۰۴ – نگهدار فرخ
۲۰۵ – نوائیان نصراله(داوود)
۲۰۶ – نویدی پرویز
۲۰۷ – نیری ایرج
۲۰٨ – نیکخواه کاظم
۲۰۹ – هادی طلب علیرضا
۲۱۰ – هاشمی حسام
۲۱۱ – هاشمی صدیقه (منیر)
۲۱۲ – وثوقی داریوش
۲۱٣ – وکیلی سیمین
۲۱۴ – یزدیان منوچهر
۲۱۵ – یلفانی محسن
۲۱۶ – یوسفی ایرج

۲۶ فوریه ۲۰۱۲

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.