سفره هفت سین کوچکی مقابل زندان اوین

دکترمحمد ملکی و محمد نوری زاد سال تحویل درکنار خانواده زندانیان سیاسی را درمقابل زندان اوین سپری کردند. ….

haft_sin_evin
به گزارش کلمه اقایان ملکی و محمد نوری زاد  و نیز خانواده  آقای هوشمند که در زندان به سر می‌برد لحظه تحویل سال نو را مقابل اوین گذراندند اما با  ممانعت ماموران امنیتی مواجه شدند.

پس از آن  این جمع کوچک از پشت درب اصلی زندان اوین به روی پل رودخانه ای که از مجاور زندان عبور می کند  رفتند اما درآنجا نیزمأموران این جمع را متفرق کردند تا مبادا دعای سال تحویل و سبزه وسنجدی که درسفره کوچک این جمع بود مشکلی برای حاکمیت پدید آورد. خانواده احسان هوشمند که اکنون درزندان اوین به سرمی برد از صبحگاه این روز سفره هفت سین خود را در پس دیوار زندان اوین  پهن کرده بودند. دختر هشت ساله احسان هوشمند روی برگه ای نوشته بود: بابا دوستت دارم به خانه برگرد.

ارسال دیدگاه