عکس: دروغی دیگر از اسرار مشارکت ۶۴ درصدی

دروغگو (خبرگزاری مهر) کم حافظه میشود و راز “شرکت ۶۴ درصدی” را برملا میکند ….

ارسال دیدگاه