ولید جمبلاط در آرزوی سقوط بشار اسد

لوموند امروز در ارتباط با حوادث خونین سوریه مصاحبه ای دارد با ولید جمبلاط رهبر دروزی های لبنان و رئیس حزب سوسیالیست مترقی این کشور. ….

رادیو فرانسه /  بیژن برهمندی

valid-jonbalat

ولید جمبلاط در این مصاحبه ضمن همدردی با مردم حمس توضیح می دهد که آخرین ملاقات او با بشار اسد در ماه ژوئن گذشته بوده است و در همین ملاقات و با توجه به پاسخ هائی که اسد به جنبلاط داده است، تصمیم میگیرد که روابطش را با سوریه قطع کند. او در این مصاحبه تاکید می کند که شایعات درباره اصلاح طلب بودن بشار اسد یک دروغ محض است و او همواره یک دیکتاتور قاطع بوده است.

ارسال دیدگاه