درهای یک ngo (کودکان کار و خیابان) بسته شد و از کسی صدایی بلند نشد!؟

Ngo  جمعیت دفاع از جهان شایسته کودکان کار وخیابان واقع در جنوب تهران، شهرری از سال ۸۳  فعالیت ابتدایی خودرا با دایر کردن کارگاه های حقوق کودکان در کتابخانه ای آغازکرد. ….

پس از یک دوره شش ماهه امکانات کتابخانه از ngo پس گرفته شد ،البته به دلایل موهوم اداری پس از یک سال وقفه در این کار ngo مجدداً در بهار سال ۱۳۸۵ با اجاره کردن یک خانه کلنگی ۱۵۰ متری در کنار قبر بی بی زبیده ، این بار فعالیت ngoدور از تمامی امکانات دولتی فعالیتش را با قدرت بیشتری آغاز نمود.

این ngo ابتدا به ساکن، امر آموزش رایگان را در دستور کار خود قرار داد، وبا احداث اتاقی بزرگ کلاسهایش را به ۳ کلاس گسترش داد. فعالیت آموزش تحصیل کودکان در دو شیفت نیمه اول صبح و نیمه دوم تا ساعت ۲ بعد از ظهر وسعت داد ، پس از اندکی آموزگارانش حرفه ای شدند و امر تحصیل رایگان با اهداء کلیه وسایل ولوازم التحریر رایگان تداوم یافت .  سالانه ۲۰۰دانش آموز محصل در دوره ابتدایی با آموزش کتب وزارت آموزش وپرورش تداوم داشت.

از دیگر فعالیتهای این ngo  دایر کردن کارگاه های حقوق کودک بر مبنای مکتوبات سازمان صندوق بین المللی دفاع و حمایت از کودکان جهان ( یونیسف) که کشور ایران نیز از اعضای ۱۸۳ کشور عضو این سازمان می باشد ،وطی مفاد منشور پیمان نامه حقوق کودکان، تمامی اعضای این سازمان متعهد به اجرای کلیه مفاد آن می باشند ، اما متاسفانه دولت ایران هیچگونه مساعدت وکمکی در راستای مفادی که خودش آن را به امضاء رسانده بود نکرده ، دولت ایران از اعضای این سازمان به شمار می رود و بابت اجرای پروژه های حمایتی ازکودکان محروم از تحصیل رایگان ، بهداشت رایگان ، میلیاردها دلار تا کنون  از این صندوق را به جیب زده است .اما دریغ از یک ریال کمک مالی به ngo شهر ری ..

این ngo با شورای مشورتی اداره می گردید . از ویژگی های این ngo ، دفاتر مالی آن به روی همه باز بود ، همه اعضاء منابع و اسپانسرهای خیرمحلی و غیر محلی را به نام و آدرمی شناختند ( در اینجا جای دارداز کلیه کمک دهندگان و اسپانسرها و فعالین زحمتکش که بنیاد این ngoبر اساس کمک های بی دریغ شان قدر دانی وسپاسگذاری شود ) روشن وشفاف بود وبرای هیچ عضوی نقطه ای مجهول در باره امور مالی موجود نبود . آموزگاران و مدیران که به صورت تمام وقت در آنجا فعالیت می کردند ، حقوق دریافت می کردند ،البته نه آن حقوقی که بشود نامش را حقوق ماهیانه گذاشت ، بلکه کمک خرجی و کرایه ایاب و ذهاب بیش نبود .البته در اینجا،جای دارد ازتمامی معلمان آن ومدیران مسئولین روز آن سپاسگذاری شود .

همچنین جلسات شورای مشورتی آن ، که مدیریت آنجا را به عهده داشت ، هییچ محدودیتی برای حضور هر یک از فعالین و اعضایش را نداشت .شورای مشورتی منتخب مجمع عمومی بود با میهمانان و ناظران خارج از ngoکه فعالین حقوق کودکان بودند ، انتخابات موفق را پشت سر گذاشت .ویژگی منحصر به فرد این ngoفعالیت تبلیغی در جامعه را نیز دارا بود .، که بر پایی آکسیون روزهای منحصر به کودکان در کنار ngoهای دیگر حقوق کودکان تهران اجراءمی گردید . علاوه بر این مراسم مشترک ، تبلیغ وسیعی که در سطح شهر ری و خیابانهای اصلی تهران داشت ، منحصر به فرد بود . نصب پلاکاردهایی که حاوی مفادپیمان نامه حقوق کودک را تبلیغ می کرد ، در چند دوره در حد توان و نیرویش واستطاعت مالیش این موج تبلیغی به وسیله پلاکارد از ویژگی های دیگر این ngo به شمار می رفت . این ngo از سال ۱۳۸۳ که کلید خورد ، در دو دوره مدارک هیئت موسس خودرا به وزارت کشور که بانی دادن مجوز به این ngoها بود ، ارائه گردید ، که متاسفانه با مراجعه متعدد ، موفق به دریافت مجوز از وزارت کشور نشد .اما بر حسب اصل های ۲۲الی ۲۹ قانون اساسی کلیه شهروندان در غالب سازمانها و جمعیتها و مراکز با ارائه مدارک هیئت موسس قادر هستند به فعالیت خود بپردازند .

از ویژگی های دیگر این ngo  فعالیت همه جانبه و پر محتوای سایت بود که پس از مدتی سایت نما نیز به فعالیت تبلیغی آن در راستای پیمان نامه حقوق کودک به شکل بولتن ارائه می شد .از فعالیت های چشمگیر آن عکس العمل به اعدام کودکان و اخراج کودکان مهاجربود ( که بعد از دستگیری از تعداد کثیری از اعضایش از اتهامات فعالین ngo به شمار می رفت) همچنین از دیگر ویژگیهای منحصر به فرد این ngoگسترش دامنه فعالیت حقوق کودکان در بیغوله های بازیافت خیابان خاوران بود که دو ngoاز این (جمعیت دفاع از جهان شایسته کودکان کاروخیابان ) تکثیر شدند ، اولی به نام  ngo گلهای زندگی که با مدیریت نادر حسنی همراه بود و سپس دومین ngoکه ازجهان شایسته تکثیر شد (یک دنیای بهتر کودکان ) بود که در میدان قیام تهران تاسیس گردید. درمورخه ۴/۸/۱۳۸۸ ngo (جمعیت دفاع از جهان شایسته کودکان ) به دستورسازمان اطلاعات شهر ری توسط پلیس امنیت پلمپ گردید ، وپس از۲۰روز در یک اقدام غافلگیرانه وغیر منتظره ۳نفر از فعالین و اعضای این ngoدستگیر شدند،دامنه این دستگیری اعضاءوفعالین این  ngo رفته رفته بیشتر گردید ، که حاصل آن دستگیری ها به اسامی ۱۶ نفر رسید که آنها نیز به ترتیب یک ماه تا۳ماه به تحمل زندان در اوین شدند .در اقدامی دیگر اطلاعات وامنیت شهر ری ،کامپیوتر وکیس و مدارک دیگر آن مانند گاو صندوق را همراه خود بردند .این تهاجم به (جمعیت دفاع از جهان شایسته کودکان ) که در سال ۸۸ فعالین واعضای  آن دستگیر و زندانی شدند ومکان آن ngoپلمپ گردید. متاسفانه هیچ عکس العملی از هیچ ngoحقوق کودکان ویا ngoهای موجود دیگر ویا سازمان مدافعین حقوق بشر دیده نشد واین جای تعجب بوده و هست .

اقدام سازمان اطلاعات و امنیت امری طبیعی بود .این نوع سازمان تنها برای جمع آوری وپلمپ ودستگیر و زندانی کردن فعالین ngoای مبادرت می ورزد که فعالانه امر جنبش حقوق کودک را با تمام قوا در جامعه به پیش می برد .جای تاسف واندوه آنجاست که هیچ یک از ngoکودکان ویا مدافعین حقوق مدنی ،شخصیت های دیگر و محافل فعالین اجتماعی هیچگونه اقدام حمایت گرانه ای به عمل نیامد . وکمترین اعتراضی به این دست درازی پلیس به وقوع نپیوست .حتی دریغ از یک بیانیه چند جمله ای !!جای سوال است واین سوال همیشه وهمواره با نام (جمعیت دفاع از جهان شایسته کودکان کار وخیابان )در اذهان عمومی وبه ویژه اعضاءو فعالین این ngoباقی خواهد ماند . البته باید به اذهان عمومی جامعه توضیح داد که اموال و وسایل آن ، آنچه از دست بردپلیس بر جای مانده بود،مقداری از آن وسایل را جمعیت دفاع از کودکان کار وخیابان واقع در پاسگاه نعمت آباد بردند و مقدار پایانی آنرا نیز جمعیت ( هزاره سوم در خاوران) برای تجهیز پروژه خود بردند .این جمع بندی می بایست توسط جمعی از اعضاءو فعالین آن ngo(جمعیت دفاع از جهان شایسته کودکان کار وخیابان ) زودتر از این موعد به وقوع می پیوست اما متاسفانه به دلیل شرایط جو پلیسی موجود در جامعه ممکن نشد ، چنانکه آخرین بازداشتی را یکی از فعالین و موسسین این ngo آیت نیافر بود که در مهر ماه دستگیر و پس از یک ماه زندان با وثیقه ۱۰۰میلیون تومانی موقتاً آزاد شده است .

به امید روزی که هیچngoای پلمپ نشود و انسانی به خاطر دفاع از حقوق کودکان زندانی نگردد.))
 
یکی از اعضاءو فعالین جمعیت دفاع از جهان شایسته کودکان
۲۷/۱۱/۱۳۹۰

ارسال دیدگاه