فیلم: فاطمه معتمد آریا در هنگام دریافت جایزه هانری لانگلوا

ساعاتی پیش سیمین (فاطمه) معتمد ریا جایزه سینمایی هانری لانگلوا را دریافت کرد…..

ساعاتی پیش سیمین (فاطمه) معتمد ریا جایزه سینمایی هانری لانگلوا را دریافت کرد و در هنگام دریافت آن گفت مهم نیست که سیاستمداران چه چیزی را بین خود تقسیم می کنند، مهم این است که ما همگی در اینجا به زبان سینما سخن می گوییم و صلح، عشق و زیبایی را نثار هم می کنیم.

ارسال دیدگاه