“مبارزه طبقاتى در خلال دهه هاى ١٩٣۰ در اتحاد جماهیر شوروى” نویسنده: Mário Sousa

پاکسازیها٬ یا محرومیت از حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروى٬ و محاکمات سیاسى در مسکو در خلال دهه هاى ١٩٣۰ دو مسئله مورد علاقه مبلغان سرمایه داریست. این مسائل پى در پى در رسانه هاى خبرى سرمایه داران مطرح میشوند٬ امرى که به توده ها تصویرى کاملا دروغین را از پاکسازیها٬ محاکمات سیاسى و اتحاد جماهیر شوروى آنزمان ارائه میدهند……

نویسنده: Mário Sousa یکى از اعضاى قدیمى کمیته مرکزى حزب کمونیست سوئد (م.ل)
مترجم: پیام پرتوى

جهت مطالعه کتاب، لطفا بر روی لینک زیر کلیک کنید:
http://www.lajvar.se/pdf/mobareze.tabaghati-shoravi.pdf

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.