می رقصیم برای تغییر!

ده روز پیش بود که تعدادی از «افراطی» های اسرائیلی شهرک «بِت شِمِش» در نزدیکی بیت المقدس با نصب چند تابلو خواهان تفکیک جنسیتی در این شهر شده بودند. زنان این شهر این طور پاسخ افراطی ها را می دهند: «می رقصیم برای تغییر!»

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.