گفتگوی محمد حسیبی با دکتر یونس پارساپناب و خسرو صادقی بروجنی

گفتگوی محمد حسیبی با دکتر یونس پارساپناب در باره ”خطر حمله نظامی به ایران” و با خسرو صادقی بروجنی در باره “تعریف، پیشینه و آثار نئولیبرالیسم، وال استریت، ایران”

دانلود فایل صوتی برنامه برای کاربران داخل ایران:
https://www.chebayadkard.com/radio/20120108/01.wma

تصویر برنامه:
http://www.youtube.com/watch?v=shxEoVHBhmg&feature=youtu.be

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.