جشنواره های معتبر جهان فستیوال فجر را تحریم کردند

تعدادی از فستیوال های بین المللی فیلم که از سوی مدیران جشنواره فجر تهران از آنان دعوت به عمل آمده بود تا در ماه فوریه در این جشنواره شرکت نمایند، با ارسال نامه هایی جداگانه انصراف خود را از حضور در این جشنواره دولتی اعلام نمودند

جشنواره جهانی کن فرانسه، جشنواره ونیز ایتالیا و فستیوال بین المللی لوکارنو سوئیس از جمله معتبرین جشنواره هایی هستند که به مدیران این جشنواره پاسخ منفی داده اند. جشنواره های نامبرده علت عدم شرکت خود را همبستگی و حمایت از سینماگران و شرایط نامناست جامعه ایران توصیف کرده اند.
این در حالیست که بر پایه اخبار منتشره از سوی شبکه ی ۲۱ تونس به نقل از جواد شمقدری معاونت سینمایی وزارت ارشاد چند فیلمساز وابسته به حزب نهضت اسلامی (حزب شیخ راشد الغنوشی) تونس به عنوان میهمانان این دوره از جشنواره فجر راهی تهران خواهند شد.

فرهنگسرای پویا – پاریس – ۲۹ دسامبر ۲۰۱۱

ارسال دیدگاه